Generelle Salgs- & Leveringsbetingelser

Velkommen hos Justfab.dk! Med vores generelle salgs- og leveringsbetingelser informerer vi dig om detaljerne ved anvendelse af hjemmesiden, om medlemskab hos JustFab og om køb af modeartikler hos JustFab. For at give dig et overblik over de vigtigste punkter i de generelle salgs- og leveringsbetingelser har vi lavet et sammendrag til dig. Sammendraget erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 

 1. Vores tilbud er udelukkende henvendt til forbrugere.
 2. Ved tilmelding hos JustFab tegner du et gratis basis-medlemskab, med hvilket du kan få fordel af vores stilforslag og gøre enkelte indkøb på JustFab.
 3. Hvis du ønsker det, kan du også blive VIP-medlem. Du tegner et VIP-medlemskab, hvis du i bestillingsprocessen beslutter dig for at gennemføre købet på VIP-betingelser:
  • Dit VIP-medlemskab forpligter JustFab til hver måned at sende dig stilforslag efter din smag på fordelagtige vilkår.
  • Dit VIP-medlemskab forpligter dig til hver måned at beslutte, om du enten vil foretage et køb eller, såfremt du i denne måned ikke er interesseret i vore modeartikler, senest den 5. i måneden at meddele os, at du ønsker at springe denne måned over. Vigtigt: Såfremt du ikke gør brug af nogle af valgmulighederne, vil 349 kr. blive trukket på det af dig oplyste betalingsmiddel. Dette beløb vil blive krediteret din medlemskonto hos JustFab til brug for fremtidige køb hos JustFab. Beløb på din medlemskonto benævnes "JustFab Credit". Sådanne ”JustFab Credit“ kan du indløse på Justfab.dk med en værdi på 349 kr.
  • VIP-medlemskabet kan altid opsiges ved virkning fra månedens udgang.
 4. Efter købet har du udover den lovmæssige fortrydelsesret også en aftalt returret. Såfremt du skulle gøre brug af den aftalebaserede returret, krediteres din medlemskonto hos JustFab beløbet.
 5. Du har selvfølgelig også lovmæssige reklamationsrettigheder, herunder reglerne om mangler og forsinkelse.
 

Bemærk venligst: Dette sammendrag erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er alene afgørende for indgåelse af aftalen, som du bør læse meget grundigt.

Du kan også printe disse via printfunktionen i din browser eller downloade dem her som » PDF-fil og gemme dem på din PC. Hvis du har spørgsmål, kontakt os!

 
Generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Indholdsoversigt


 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser
 2. Generelt om anvendelse af JustFab
 3. Registrering hos JustFab
 4. JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 5. JustFab VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 6. JustFab Credit: Erhvervelse, indløsning, gyldighed
 7. Køb af modeartikler
 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed
 9. Priser, forsendelsesomkostninger
 10. Rådighed, levering og forsendelse
 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler
 12. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere
 13. Ekstra aftalebaseret returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit
 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere
 15. Forholdet mellem fortrydelsesrettighederne
 16. Misligholdelse af aftale
 17. Ændringsforbehold
 18. Lovvalg, værneting
 19. Øvrigt
 

Generelle bestemmelser


Basis-medlemskab og VIP-medlemskab


Bestillinger, levering og tilbagelevering af modeartiklerLovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser


  1.1 Justfab.dk er en online tjeneste fra TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (i det efterfølgende også „vi“). Ved eventuelle bemærkninger og kommentarer kan du kontakte os på ovenfor nævnte adresse, pr. e-mail på support@justfab.dk eller telefonisk; mandag - søndag kl. 10.00-18.00 på telefonnr.: 89 88 39 88.

  1.2 Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for den dansksprogede hjemmeside Justfab.dk (i det følgende "JustFab"). De generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør det aftalemæssige grundlag for anvendelsen af JustFab og gælder for (1) den generelle anvendelse af JustFab, (2) oprettelse af, indholdet af, gennemførelse og ophør af medlemskab hos JustFab, (3) køb af modeartikler hos og enhver relation mellem forbrugeren og JustFab.

  1.3 Anvendelse af JustFab forudsætter oprettelse som medlem. Køb og forsendelse af JustFab modeartikler foregår udelukkende på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. De generelle salgs- og leveringsbetingelser kan du gemme eller printe som » PDF-fil. Ved afgivelse af en bestilling sender vi salgs- og leveringsbetingelserne til dig pr. e-mail. Den aktuelle version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser er altid tilgængelige på hjemmesiden. Ældre versioner sender vi dig gerne efter forespørgsel pr. e-mail.
   

 2. Generelt om anvendelse af JustFab


  2.1 Du må kun anvende JustFab og det her offentliggjorte indhold til det foreskrevne formål. Såfremt intet andet udtrykkeligt er angivet på platformen, er dette formål oplysninger om og køb af JustFab modeartikler eller accessories.

  2.2 På JustFab kan du finde og købe modeartikler og accessories („modeartikler“).

  2.3 Bestilling af modeartikler på JustFab forudsætter oprettelse som basismedlem (se nedenfor pkt. 3) eller VIP-medlem (se nedenfor pkt. 5). Et VIP-medlemskab gør det muligt for dig at købe specielle modeartikler eller modeartikler på eksklusive betingelser (se her » Punkt 5). Under bestillingsprocessen får du også yderligere oplysninger.

  2.4 JustFab henvender sig udelukkende til forbrugere. Anvendelse af JustFab og oprettelse som medlem hos JustFab forudsætter, at du er forbruger. Du er forbruger, hvis du anvender JustFab som fysisk person med formål, som ikke kan henføres til en erhvervsmæssig aktivitet.

  2.5 Aftalesproget er dansk.

 3. Registrering hos JustFab som basis-medlem


  3.1 Det er en forudsætning for køb af modeartikler hos JustFab, at du opretter et basis-medlemskab. Oprettelse af et basis-medlemskab er gratis. Ved oprettelse vil du skulle gennemføre vores integrerede stilquiz og ved anvendelse af tilmeldingsfunktionen, ansøger du om at oprette et basis-medlemskab hos JustFab.

  3.2 Det er en betingelse for tilmeldelse, at du er myndig og ikke er under nogen form for værgemål, ikke har indskrænket den retlige handleevne, eller at du anvender JustFab med samtykke fra din værge.

  3.3 Vi accepterer dit tilbud om oprettelse ved at oprette din brugerkonto. Derved indgås mellem dig og JustFab en aftale på basis af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  3.4 Oprettelse af en brugerkonto forudsætter, at vi accepterer dit tilbud om oprettelse. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere tilbud om oprettelse. Du må kun have én brugerkonto, og vi forbeholder os ret til at slette brugerkonti, hvis du har flere aktive konti.
   

 4. Bestemmelser om JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  4.1 Efter tegning af et basis-medlemskab kan du købe modeartikler hos JustFab. Desuden forpligter vi os til at præsentere modeartikler fra vores aktuelle kollektion, som er afstemt efter din modesmag, til den første i hver måned (i det efterfølgende: ”stilforslag”).

  4.2 Du er forpligtet til at oplyse korrekte personlige data, herunder dine kontaktdata og løbende at opdatere dine personlige data på din medlemskonto, således at dine oplysninger altid er korrekte og basis-medlemskabet kan gennemføres gnidningsløst, da vi anvender dine data, når vi sender dig meddelelser. Vi informerer dig udførligt om bestemmelser vedrørende anvendelse af dine data i vores » Erklæring om databeskyttelse.

  4.3 Basis-medlemskabet har ingen mindste løbetid og kan altid opsiges af dig uden overholdelse af en frist. Bestemmelser om opsigelse af dit basis-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider. For JustFab gælder en opsigelsesfrist på fire uger. Ved opsigelse af et VIP-medlemskab gælder » 5.5.
   

 5. VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  5.1 Udover dit basis-medlemskab kan du blive VIP-medlem ved udtrykkeligt at acceptere oprettelse af VIP-medlemskabet. Du giver din accept, når du beslutter dig for at bestille modeartikler hos JustFab som VIP-medlem.

  5.2 VIP-medlemskabet giver ekstra funktioner og fordele for dig: For det første afstemmer vi vores stilforslag mere individuelt efter din modesmag, for det andet kan du bestille modeartikler, som er reserveret til VIP-medlemmer, ligesom du i nogle tilfælde vil kunne købe modeartikler på eksklusive betingelser (f.eks. på et tidligere tidspunkt eller til en lavere pris).

  5.3 Ved tegning af et VIP-medlemskab forpligter du dig til på din medlemskonto at vælge blandt de muligheder, som er beskrevet i punkt 5.4, senest den femte (5.) i hver måned. Vælger du ikke i henhold til punkt 5.4, trækker vi denne måned 349 kr. på dit betalingsmiddel. Dit betalingsmiddel angives ved registreringen. Dette beløb indsættes som tilgodehavende (JustFab Credit) på din brugerkonto til fremtidige indkøb på JustFab med en værdi på 349 kr. Udførlige oplysninger om dette tilgodehavende og indløsning af tilgodehavendet kan du finde i » Punkt 6.

  5.4 Du skal pr. den femte (5.) i hver måned vælge mellem følgende muligheder:

  1. (1) Bestille en modeartikel: Du kan efter at have modtaget stilforslag bestille modeartikler på JustFab. De modeartikler, som du bestiller, behøver ikke være en del af stilforslagene. Med din bestilling og vores accept af denne indgås en købsaftale om modeartiklen mellem dig og os. Detaljer om bestilling og forsendelse af modeartikler fastsættes nedenfor i » Punkt 7 ff. i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  2. (2) Anmode om nye forslag: Hvis der i de første stilforslag ikke er noget for dig, kan du gratis anmode om nye stilforslag. Du vil, såfremt øvrige stilforslag er til rådighed, få disse tilsendt i løbet af fem hverdage. Hvis vi ikke kan komme med flere forslag i denne måned, informerer vi dig om dette i løbet af det nævnte tidsrum. Vigtigt: Også efter fremsendelse af de nye forslag er din tilbagemelding nødvendig. Derfor skal du igen i løbet af fem dage fra fremsendelse af nye stilforslag eller information om, at nye stilforslag ikke er tilgængelige i denne måned, reagere, idet du enten gør brug af mulighed (1) eller mulighed (3).

  3. (3) Springe en måned over: Hvis du ikke ønsker at købe modeartikler hos JustFab i denne måned, kan du via funktionen på din medlemskonto (”Spring Denne Måned Over”) stille dit VIP-medlemskab i bero i den pågældende måned. Holder du pause i en måned, debiteres dit opgivne betalingsmiddel ikke i denne måned, og din medlemskonto krediteres ikke med en JustFab Credit. I den efterfølgende måned skal du igen træffe en beslutning (» Punkt 5.3).

   

  5.5 VIP-medlemskabet løber tidsubegrænset. Du kan når som helst opsige VIP-medlemsskabet med virkning fra udgangen af den løbende kalendermåned. For os gælder en opsigelsesfrist på fire uger pr. månedens udgang. Detaljer om opsigelse af dit VIP-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider.
   

 6. Justfab Credits: Erhvervelse, indløsning, gyldighed


  6.1 Såfremt du i en måned ikke har truffet noget valg, som beskrevet i » Punkt 5.4, trækker vi på dit betalingsmiddel et beløb på 349 kr., som bliver indsat på din medlemskonto hos JustFab og udgør en "JustFab Credit". "JustFab Credit" kan udelukkende anvendes til køb af modeartikler hos JustFab. Denne kreditering er et elektronisk disponibelt betalingsmiddel til betaling af modeartikler på JustFab med en værdi på 349 kr. (”JustFab Credit”). Du kan også anvende JustFab Credits ved bestilling af modeartikler med en højere salgspris end 349 kr., medmindre dette er udelukket i produktbeskrivelsen. I dette tilfælde betaler du med din JustFab Credit, og du skal kun betale differencen, med hvilken salgsprisen overstiger beløbet på 349 kr. JustFab Credit er ikke en kreditkonto, og der kan alene anvendes JustFab Credit, der er til stede på kontoen.

  6.2 Ved kreditering af en JustFab Credit på din medlemskonto trækkes et beløb på 349 kr. på dit registrerede betalingsmiddel. Såfremt du har krav på at få refunderet købsprisen for et produkt ved tilbagetræden fra eller fortrydelse af købet af modeartikler, kan du vælge mellem at få refunderet købsprisen eller at få indbetalt beløbet som en JustFab Credit på din medlemskonto.

  6.3 Du kan altid kontrollere på din medlemskonto, hvor mange JustFab Credit der står på din medlemskonto. Når du anvender JustFab Credit til køb af modeartikler hos JustFab, vil vi for hvert køb, du foretager dig, sende dig en kvittering for brugen.

  6.4 JustFab Credit kan ikke overdrages.

  6.5 Din JustFab Credit, som står på din VIP-medlemskonto udløber ved ophør af dit VIP- medlemskab, og kan i op til ét år efter ophør af dit VIP- medlemskab anvendes som betaling under dit basis-medlemskab eller kræves indløst og overført til dig.

  6.6 Du kan gebyrfrit indløse værdien af indestående JustFab Credit på din medlemskonto til pålydende værdi. Ved ønske om indløsning skal du kontakte JustFab pr. brev, e-mail eller telefon:

  TechStyle Fashion Group Ltd.
  25 Wilton Road
  London SW1V 1LW
  Storbritannien
  support@justfab.dk
  mandag til søndag kl. 10.00-18.00
  på telefonnr. 89 88 39 88

  Du vil herefter modtage en henvendelse pr. e-mail, som vi af sikkerhedsmæssige årsager skal bede dig om at bekræfte. Beløbet vil af sikkerhedsmæssige årsager alene kunne overføres til det hos os registrerede betalingsmiddel, medmindre der indgås anden konkrete aftale og i så fald alene mod fyldestgørende identifikation. Beløbet vil som udgangspunkt blive overført umiddelbart og senest 5 bankdage efter modtagelse af din bekræftelse pr. e-mail jf., ovenfor.

  6.7 Din adgangskode (password m.v.) til din medlemskonto er samtidig din adgangskode til din JustFab Credit. Du skal derfor opbevare og behandle din adgangskode forsvarligt, og ikke på nogen måde videregive eller overlade koden til andre. Bliver du opmærksom på, eller har mistanke om, at en anden har eller har haft adgang til at bruge din kode, skal du snarest muligt og uden ugrundet ophold kontakte JustFab for at undgå fremtidigt misbrug.

  6.8 Ved misbrug af din JustFab Credit hæfter du i overensstemmelse med Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 62. Du er således selv ansvarlig for et beløb op til 1.100 kr., såfremt misbruget er sket ved brug af din adgangskode. Er misbruget sket ved, at du har overladt koden til en anden, ikke har underrettet JustFab, så snart du blev opmærksom på, at andre har opnået uretmæssigt kendskab til koden eller på anden måde har optrådt groft uagtsomt, hæfter du for et beløb op til 8.000 kr. Har du overladt koden til en anden, og burde du i den forbindelse have indset en risiko for misbrug, hæfter du ubegrænset.
   

 7. Køb af modeartikler


  7.1 Efter din bestilling af modeartikler og vores efterfølgende godkendelse af din bestilling indgås en bindende købsaftale mellem dig og JustFab.

  7.2 Præsentationen af JustFab modeartikler er ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men kun en ikke bindende opfordring til dig om at bestille modeartikler. Ved bestilling af de ønskede modeartikler afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale om disse modeartikler ved at klikke på bestillingstasten. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere tilbuddet.

  7.3 Når du via JustFab hjemmesiden bekræfter din bestilling via et klik på bestillingstasten, sammenfatter vi forinden indholdet i din bestilling. Derved kan du kontrollere indtastningerne og om nødvendigt korrigere evt. fejl. Du kan desuden altid afbryde bestillingsprocessen ved at lukke internetbrowseren. Dersom du efterfølgende bliver opmærksom på fejl i din bestilling eller købsaftalen, skal du uden ugrundet ophold tage kontakt til JustFab.

  7.4 Vi sender en automatisk genereret modtagelsesbekræftelse efter modtagelse af din bestilling, men det er ikke en accept af din ordre. Vi kan acceptere din bestilling enten ved at fremsende en forsendelsesbekræftelse pr. e-mail eller ved at levere de bestilte modeartikler i løbet af 5 dage. Ellers gælder din bestilling som afvist. Såfremt din bestilling afvises, og du har afgivet denne som førstegangs-VIP-medlem, ændres dit medlemskab efter afvisningen automatisk til et basis-medlemskab. Du kan selvfølgelig altid blive VIP-medlem igen ved at bestille modeartikler som VIP-medlem.

  7.5 For at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at bestille JustFab modeartikler, godkender vi kun bestillinger i sædvanlige mængder til eget forbrug.
   

 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed


  8.1 Indholdet i din bestilling vises i browseren umiddelbart inden afslutningen. Denne side kan du printe eller gemme via de relevante funktioner i din browser. Du får desuden en e-mail fra os efter afslutning af din bestilling, hvor bestillingens indhold endnu en gang gengives i henhold til de lovmæssige forskrifter. Også denne e-mail kan du printe eller gemme. Din bestilling vil ligeledes fremgå af din medlemskonto. Efter login kan du hente den der.

  8.2 Du kan på ethvert tidspunkt se de aktuelle generelle salgs- og leveringsbetingelser med de grundlæggende bestemmelser til bestillinger online. Hvis din bestilling har ligget i nogen tid, og de generelle salgs- og leveringsbetingelser i mellemtiden er blevet ændret, kan du finde de relevante generelle salgs- og leveringsbetingelser i den e-mail, som er sendt efter afslutning af bestillingen. Vi fremsender dem også til dig pr. e-mail på opfordring.
   

 9. Priser, forsendelsesomkostninger


  9.1 De priser, som er angivet på tidspunktet for bestilling af modeartiklerne, er gældende. Priserne kan være forskellige alt efter, hvorvidt du har et basis-medlemskab eller et VIP-medlemskab. Hvis du med bestillingen aktiverer VIP-medlemskab, gælder priserne for VIP-medlemskabet for dig. De angivne priser indeholder moms og øvrige prisbestanddele. Hertil kommer, såfremt der ikke er aftalt en gratis forsendelse, omkostninger til emballering og forsendelse.

  9.2 Forud for afslutning af din bestilling informerer vi dig naturligvis om sådanne omkostninger og totalprisen for din bestilling.
   

 10. Rådighed, levering og forsendelse


  10.1 De modeartikler, som vi tilbyder, afsendes inden for 2-4 hverdage, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet ved start af bestillingsprocessen.

  10.2 Såfremt intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingsprocessen, leverer vi kun modeartikler til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.
   

 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler


  11.1 Købsprisen forfalder omgående – med forbehold for en længere betalingsfrist, som er aftalt ved bestillingen eller meddelt ved leveringen. Betalingsservice eller lignende betalingsmetoder (f.eks. kreditkortdebitering) gennemføres tidligst ved afsendelse af din bestilling, således at du ikke skal betale, inden modeartiklerne er på vej til dig.

  11.2 Vi tilbyder forskellige betalingsmåder, hvortil der henvises ved start af bestillingsprocessen. Du kan under bestillingsprocessen eller ved oprettelse af dit VIP-medlemskab vælge mellem disse betalingsmåder.
   

 12. Lovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar


  12.1 Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du en lovmæssig fortrydelsesret for de modeartikler, du har bestilt. Du kan fortryde dit køb i op til 14 dage efter modtagelse af de bestilte modeartikler ved inden fristens udløb at meddele os dette. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler (i det efterfølgende ”vejledning til købsfortrydelse”). Denne finder du i umiddelbar forlængelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig ligeledes om den lovmæssige fortrydelsesret ved hver bestilling. Du kan ikke miste retten til at gøre din lovmæssige fortrydelsesret gældende.

  12.2 Vær opmærksom på at i fald du gør brug af den lovmæssige fortrydelsesret, skal de ydelser, som er modtaget fra begge parter, leveres tilbage. Det vil specielt sige, at vi betaler dig købsprisen tilbage på det betalingsmiddel, du har benyttet ved betalingen, eller hvis du foretrækker og angiver dette, at vi udligner med JustFab Credit. Tilbagebetalingen af det fulde beløb er dog afhængig af, at modeartiklerne returneres i væsentlig samme stand som ved modtagelsen. Du er ansvarlig for modeartiklerne i din varetægt og evt. forringelse af artiklerne. Bærer artiklerne præg af at have været taget i egentlig brug eller beskadiget i din varetægt, er JustFab berettiget til at foretage en værdimæssig vurdering af de returnerede varer og nedskrive beløbet med denne værdiforringelse, og du vil kunne risikere at miste det af dig betalte beløb helt eller delvist.

  12.3 Såfremt du gør brug af din lovmæssige fortrydelsesret, skal du bære de normale omkostninger ved returneringen og følge retningslinjerne angivet under » Levering og Returnering.

  12.3 Du bærer risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse under forsendelsen til JustFab, hvorfor det er nødvendigt at foretage en tilstrækkelig emballering, og at du sikrer dig dokumentation for varens forsendelse.
   

 13. Ekstra aftalt returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit eller ombytning til anden modeartikel


  13.1 Udover den lovmæssige fortrydelsesret » Punkt 12 giver vi dig en begrænset ret til at returnere de købte modeartikler inden for 30 dage efter modtagelse af modeartiklerne. Fristen starter dagen efter varemodtagelsen.

  13.2 Den ekstra aftalte returret er kun gældende, hvis modeartiklerne er hele og ubeskadigede og returneres i originalemballage. Det er tilladt at prøve modeartiklerne, som det også er muligt og normalt i en forretning, altså f.eks. en kort prøvning.

  13.3 Du gør brug af din ekstra aftalte returret i henhold til, idet du sender modeartiklen til følgende adresse i løbet af fristen på 30 dage:

  TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
  c/o Bleckmann Solutions B.V.
  VE-Commerce Logistic Campus
  John Hicksstraat 22
  Trade Port Noord
  5928 RR Venlo, The Netherlands


  Ved returnering skal du følge retningslinjerne under » Levering og Returnering, hvor vi bl.a. tilbyder omkostningsfri returnering, hvor JustFab bærer fragtomkostninger, såfremt de af JustFab angivne returneringsmetoder følges.

  13.4 Ved udøvelse af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret ombyttes modeartiklen til en anden artikel eller også krediteres din medlemskonto med en JustFab Credit, alt efter hvad du måtte vælge. En kontant refundering af købsprisen er i forhold til den ekstra aftalte returret udelukket.

  13.5 Den ekstra aftalemæssige returret gælder udover og samtidig med den lovmæssige fortrydelsesret. Bestemmelserne vedrørende den ekstra aftalte returret (» Punkt 13) gælder udelukkende for denne, lader udøvelsen af den lovmæssige fortrydelsesret uberørt, og indskrænker ikke denne på nogen måde. For udøvelse af den lovmæssige fortrydelsesret gælder udelukkende de tilsvarende lovmæssige bestemmelser, som vi informerer dig om i » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler. Lovmæssige reklamations- og garantirettigheder berøres heller ikke af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret, og forbliver uindskrænket gældende.

   

   

 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere


  Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du desuden en fortrydelsesret i forbindelse med det VIP-medlemskab, som du har tegnet. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende VIP-medlemskab (i det efterfølgende ”Vejledning til fortrydelse VIP-medlemskab”). Denne finder du som tilføjelse til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig endnu en gang om den på skrift ved tegning af VIP-medlemskab.
   

 15. Mangelsansvar og forholdet mellem fortrydelsesrettigheder og reklamationsrettigheder


  15.1 Det lovmæssige mangelsansvar og ansvar for forsinkelse er gældende. Det forbliver uindskrænket gældende udover fortrydelses- og returrettighederne i henhold til » Punkt 12 og » Punkt 13.

  15.2 Du har jf. gældende ret mulighed for at reklamere over fejl og mangler i en periode på 24 måneder efter modtagelse af den pågældende modeartikel. Det er en forudsætning, at der er tale om en oprindelig mangel og ikke en mangel opstået efter din modtagelse af modeartiklen, herunder forårsaget ved fejlagtig brug, uhensigtsmæssig omgang med modartiklen eller almindelig slid og ælde i forhold til, hvad man med rimelighed kan forvente henset til modeartiklens art og pris. Vil du påberåbe dig fejl og mangler, skal du inden rimelig tid reklamere over for JustFab med dokumentation for købet og angivelse af manglens karakter (evt. i form af vedlagte billeder og beskrivelse). Du vil herefter blive kontaktet af JustFab, og parterne drøfter herefter, hvorvidt der skal ske returnering til JustFab, omlevering, reparation og/eller returnering af købsprisen.

  15.3 Undlad venligst at returnere den mangelfulde modeartikel før vi har kontaktet dig. JustFab betaler returfragten, såfremt reklamationen er berettiget.
   

  Afsluttende bestemmelser


 16. Misligholdelse af aftale


  Af hensyn til alle vores medlemmer og en gnidningsløs drift af JustFab forbeholder JustFab sig ret til at advare medlemmer mod misligholdelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller – i tilfælde af væsentlig misligholdelse – at opsige eller ophæve medlemskabet samt at slette eller ændre indhold, som er oprettet af medlemmer. Dette gælder både for basis- og VIP-medlemskab.
   

 17. Ændringsforbehold
   

  17.1 JustFab forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser med virkning for fremtiden.

  17.2. Ændrede bestemmelser tilsendes brugeren pr. e-mail. De ændrede bestemmelser træder i kraft med et varsel på 2 uger til udløb af en måned. Kan brugeren ikke acceptere de ændrede bestemmelser, må brugeren opsige sit medlemskab til det førstkommende månedsskift. JustFab er forpligtet til i e-mailen, som indeholder de ændrede bestemmelser, separat at gøre brugeren opmærksom på betydningen af fristen og brugerens adgang til at opsige medlemsskabet, hvis ændringerne ikke kan accepteres.
   

 18. Lovvalg


  For aftaleforholdet og øvrige retsforhold mellem brugeren og os gælder dansk lovgivning. FN-konventionen vedrørende aftaler om internationalt varekøb (CISG) samt eventuelt øvrige mellemstatslige konventioner finder ikke anvendelse. Dette lovvalg gælder dog kun for brugeren som forbruger.
   

 19. Øvrigt

  Såfremt enkelte bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
   

Version 08/2014


Vejledning til fortrydelse

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE af KØB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende ethvert køb af modeartikler. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og det er uden betydning, om du køber modeartikler på vores online-platform i forbindelse med et VIP-medlemskab, eller om du handler hos JustFab uden at være VIP-medlem. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftaler.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Det er dog vigtigt, at vi kan identificere dig og dit køb. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
De returnerer varerne til:

TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
c/o Bleckmann Solutions B.V.
VE-Commerce Logistic Campus
John Hicksstraat 22
Trade Port Noord
5928 RR Venlo, The Netherlands

Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Vi anbefaler derfor, at De foretager en hensigtsmæssig emballering af varen, og at De sikrer Dem dokumentation for forsendelsen.

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE VIP-MEDLEMSKAB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende tegning af et VIP-medlemskab. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og den er uafhængig af og er gældende sammen med den fortrydelsesret, som du har vedrørende køb af modeartikler på vores online-platform. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem i form af Credits, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Privatlivspolitik

Velkommen til JustFab! Vi taget privatlivets fred meget alvorligt. Vi har forpligtet os til at være gennemsigtige omkring vores privatlivspraksisser, herunder hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne privatlivserklæring beskriver, sammen med de materialer, der henvises til i den, blandt andet:

 • de personoplysninger, som vi indsamler eller modtager på eller gennem:
 • webstedet http://www.justfab.dk (“websted”),
 • andre JustFab-produkter eller -tjenester, og
 • alle andre skriftlige eller mundtlige meddelelser, såsom e-mail eller telefon, med dig (samlet benævnt “tjenester”),
 • hvordan vi bruger de pågældende oplysninger, og
 • de skridt, vi tager for at beskytte de pågældende oplysninger.

Vi skal bl.a. bruge dine personoplysninger til at drive vores virksomhed og til at levere tjenesterne til dig. Læs denne privatlivserklæring omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. Hvis du ikke ønsker, at vi indsamler eller bruger dine oplysninger på de måder, der er beskrevet i denne erklæring, bør du ikke bruge tjenesterne.

INDHOLDSFORTEGNELSE

 1. OM OS
 2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER
 3. MINDREÅRIGE
 4. BEHANDLINGSFORMÅL, RETSGRUNDLAG
 5. SÅDAN DELER VI OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER
 6. INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER
 7. DINE RETTIGHEDER OG VALG
 8. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER
 9. INFORMATIONSSIKKERHED
 10. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING
 11. SÅDAN KONTAKTER DU OS, DATABESKYTTELSESMYNDIGHED, KLAGER

1. OM OS

Vi er TechStyle Fashion Group Ltd, en virksomhed registreret i England og Wales med virksomhedsnummer: 12716082 og med hjemsted på 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (“vi” eller “os”). Vi driver tjenesterne og er den dataansvarlige for dine personoplysninger. Vores kontaktoplysninger er angivet i afsnit 11.

2. KATEGORIER AF PERSONOPLYSNINGER

Når du bruger tjenesterne, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Tilmelding, kontoopsætning, brug af tjenester: Når du tilmelder dig vores tjenester, behandler vi følgende kategorier af oplysninger
  • dit navn, e-mailadresse, kunde-id, postadresse, telefonnummer, betalingsmetode, demografiske oplysninger såsom køn, fødselsdag og andre personlige identifikatorer, kommercielle oplysninger såsom ordrehistorik, ordre-id, købte varer, størrelse, stil og produktpræferencer og andre unikke identifikatorer. Du har ret til at gennemgå, redigere og i visse tilfælde slette disse oplysninger gennem dine kontoindstillinger.
 • Automatiserede oplysninger: Vi modtager og registrerer automatisk tekniske oplysninger fra din browser eller din mobilenhed, når du bruger tjenesterne
  • såsom din IP-adresse eller unikke enhedsidentifikator, oplysninger om hvilke sider du besøger. Disse oplysninger opbevares i logfiler og indsamles automatisk. Vi kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som vi eller dem, vi arbejder med, indsamler om dig.
  • Vi indsamler også automatisk enhedsspecifikke oplysninger, når du bruger tjenesterne, herunder oplysninger om hardwaremodellen, operativsystemoplysninger, app-version, app-brug, browseroplysninger, IP-adresse og enhedsidentifikatorer. se vores cookiepolitik for flere oplysninger om cookies og lignende teknologier.
 • Analyseoplysninger om ydeevne: Vi bruger dataanalysesoftware til at registrere oplysninger, såsom hvor ofte du bruger appen, hvad der sker i appen, samlet brug, oplysninger om ydeevne, appfejl og fejlfindingsoplysninger, og hvor appen blev downloadet fra.
 • Oplysninger fra tredjeparter Du kan vælge at oprette forbindelse til tjenesterne eller registrere en JustFab-konto ved hjælp af en tredjepartsapplikation, såsom Facebook, hvorfra vi modtager personoplysninger. Vi kan også indsamle offentlige oplysninger for at komme i forbinde med dig.

3. MINDREÅRIGE

Det er særligt vigtigt for os at beskytte børns personoplysninger. Tjenesterne er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn. Hvis du er under 18 år, skal du ikke bruge tjenesterne. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger fra nogen person under 18 år, sletter vi disse oplysninger. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har givet os personoplysninger, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnit 11.

4. BEHANDLINGSFORMÅL, RETSGRUNDLAG

Behandlingsformål

Nærmere oplysninger vedrørende hvert enkelt behandlingsformål.

Retsgrundlag

Tilsvarende retsgrundlag.
Levere og forbedre tjenesterne: Vi bruger dine oplysninger til at levere og forbedre tjenesterne og vores produkter, til fakturering og betalinger, til identifikation og godkendelse, registrering, kontoopsætning, tjenestebrug, til målrettet markedsføring, til generel forskning og samlet rapportering. Vi kan lære om de produkter og tjenester, som du er interesseret i fra din browsing og købsadfærd, både gennem og uden for tjenesterne, og kan foreslå potentielle køb som følge deraf. Behandling er nødvendig for at opfylde vores kontrakt, der regulerer vores levering af tjenesterne til dig, eller vi behandler dine personoplysninger baseret på vores legitime interesse i at tilpasse tjenesterne for at hjælpe dig med at opdage produkter og tjenester af interesse for dig. Vi bruger og deler dine oplysninger for at gøre det muligt for os at forfølge vores legitime interesser i at forstå, hvordan tjenesterne bruges, og for at undersøge måder til at forbedre tjenesterne. Vi beder om dit samtykke, hvis vi har brug for det.
Sende dig transaktionsmeddelelser: Vi behandler dine dataoplysninger for at sende dig tjenesterelaterede e-mails eller meddelelser. Eksempler på tjenesterelaterede meddelelser omfatter en bekræftelse af e-mailadresse eller velkomstmail, når du tilmelder dig en konto, en bekræftelse, når du afgiver en ordre, oplysninger om tilgængelighed af tjenester, oplysninger om ændringer til vigtige tjenestefunktioner, og korrespondance med vores supportteam. Vi kan også kontakte dig pr. telefon til transaktionsrelaterede formål eller for at yde support. Behandling er nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.
Sende dig markedsføringsmeddelelser: Vi behandler også dine personoplysninger for at sende dig markedsføringse-mails eller andre markedsføringsmeddelelser. Du kan til enhver tid framelde markedsføringsmeddelelser via fravalgslinket, der er medtaget i meddelelserne eller via dine kontoindstillinger. Hvis du fravælger, kan vi stadig sende dig ikke-salgsfremmende e-mails, såsom e-mails om vores igangværende forretningsrelationer. Dit samtykke, medmindre vi er juridisk berettigede til at sende dig markedsføringsmeddelelser uden dit samtykke.
Overholdelse af loven, til compliance, forebyggelse af svig og sikkerhed: Vi behandler og opbevarer dine personoplysninger eller deler dem med en tredjepart under følgende begrænsede omstændigheder:
 • som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder,
 • for at overholde en stævning, retskendelse, retsproces eller andre lovkrav, eller
 • når vi i god tro mener, at en sådan behandling med rimelighed er nødvendig for at overholde loven, forhindre overhængende fysisk skade eller økonomisk tab, eller undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige aktiviteter, formodet svig, trusler mod vores ejendom eller overtrædelser af vores vilkår og betingelser.
Behandling er nødvendig for at overholde vores juridiske forpligtelser, eller hvis vi har en legitim interesse. I sjældne tilfælde kan det også være nødvendigt af hensyn til offentlighedens interesse eller for at forhindre tab af liv eller personskade.
Forsvar af vores juridiske rettigheder: Vi behandler dine personoplysninger for at beskytte, fastlægge eller udøve vores juridiske rettigheder eller for at forsvare os mod retskrav, herunder for at inddrive en gæld. Behandling er baseret på vores legitime interesse.
Fremtidig virksomhedsaktivitet: Vi skal muligvis overføre dine personoplysninger til en tredjepart i forbindelse med fremtidige virksomhedsaktiviteter, såsom et salg, fusion, likvidation, betalingsstandsning eller overførsel af hele eller en væsentlig del af vores forretning eller aktiver. Behandling er baseret på vores legitime interesser, nærmere bestemt vores interesse i at træffe beslutninger, der gør det muligt for vores virksomhed at udvikle sig på langt sigt.
Til at oprette anonyme oplysninger til forskning og udvikling: Vi aggregerer og anonymiserer demografiske oplysninger, således at dine personoplysninger ikke afsløres, for at dele aggregerede demografiske oplysninger med tredjeparter, herunder for at overholde vores rapporteringsforpligtelser, af forretningsmæssige eller markedsføringsmæssige årsager, eller for at hjælpe tredjeparter med at forstå tjenesterne og vores virksomhed. Behandling er baseret på vores legitime interesse i at analysere vores virksomheds rækkevidde og effektivitet.
Analyseoplysninger om ydeevne: Vi bruger dataanalyse til at sikre funktionaliteten af, og til at forbedre, tjenesterne. Vi bruger mobilanalysesoftware til at give os mulighed for at forstå appens funktionalitet på din mobilenhed. Behandling er baseret på vores legitime interesser, der også er gavnligt for dig, da vi bruger disse oplysninger til at forbedre brugeroplevelsen og levere tjenester af højere kvalitet. Behandling er baseret på vores legitime interesser, der også er gavnligt for dig, da vi bruger disse oplysninger til at forbedre brugeroplevelsen og levere tjenester af højere kvalitet.
Placeringsoplysninger: Vi behandler dine placeringsoplysninger, som du tilvejebringer i din profil eller fra din IP-adresse eller mere præcise oplysninger som angivet i afsnit 2. For at levere funktioner og forbedre og tilpasse tjenesterne. For eksempel, til intern analyse og overvågning af ydeevne, til at lokalisere indhold og (ved hjælp af ikke-præcise placeringsoplysninger) til markedsføringsformål. Visse ikke-præcise placeringstjenester, såsom til sikkerhed og lokalisering af politikker baseret på din IP- eller profiladresse, er afgørende for, at tjenesterne kan fungere. Behandling af ikke-præcise placeringsoplysninger er baseret på vores legitime interesse

5. SÅDAN DELER VI OPLYSNINGER MED TREDJEPARTER

Vi deler dine personoplysninger med følgende tredjeparter i følgende sammenhæng, forudsat at vi har et retsgrundlag for at gøre det, eller hvis du udtrykkeligt har offentliggjort sådanne personoplysninger.

 • Tjenesteudbydere, konsulenter og leverandører
  • Opfyldelse af kontraktlige forpligtelser i vores vilkår og betingelser og for at levere tjenesterne til dig,
  • Varetage vores legitime interesser,
  • Beskytte JustFab, dennes kunder eller eventuelle andre tredjeparters personlige sikkerhed og ejendom,
  • Levere eller forbedre vores tjenester og sikkerheden af vores tjenester, websted og apps, herunder formidle identifikation og godkendelse, målrettet online- og offline-markedsføring, til generel forskning og samlet rapportering, tilpasning af kundeoplevelser på websted og i applikation,
  • Give tredjeparter mulighed for at udføre tjenester på vegne af JustFab, herunder, men ikke begrænset til, betalingsbehandling, bud, forskning, analyser og sikkerhed, for at hjælpe JustFab med at drive, levere og markedsføre tjenesterne.
 • Offentlige myndigheder, herunder domstole og retshåndhævende myndigheder
  • overholdelse af en juridisk forpligtelse eller retskendelse eller et administrativt påbud eller i forbindelse med retslige eller administrative procedurer,
  • beskytte JustFab og vores agenter, kunder og tredjeparters rettigheder og ejendom, herunder retten til at håndhæve vores vilkår og betingelser,
 • Tredjeparter under en fusion:
  • Formidle forhandlingen af enhver form for fusion og opkøb eller opløsning, transaktion eller procedure, der involverer salg, overførsel, afhændelse eller offentliggørelse af hele eller en del af vores forretning eller aktiver til en anden virksomhed. I tilfælde af insolvens, konkurs eller betalingsstandsning kan personoplysninger også overføres som et forretningsaktiv. Hvis en anden enhed erhverver vores virksomhed, forretning eller aktiver, vil den pågældende enhed være i besiddelse af de personoplysninger, der indsamles af os, og vil påtage sig rettighederne og forpligtelserne vedrørende dine personoplysninger som beskrevet i denne erklæring. Inden overførsel af personoplysningerne vil JustFab og tredjeparten imidlertid overholde enhver nødvendig juridisk eller administrativ procedure.
 • • Udbydere af tredjepartsapplikationer: Tredjepartsplug-ins eller -tilføjelsesprogrammer kan indsamle oplysninger om din brug af tjenesterne. Når du f.eks. indlæser en side på webstedet, der har en social plug-in fra et tredjepartswebsted eller -tjeneste, såsom en “Synes godt om”- eller “Send”-knap, indlæser du også indhold fra det pågældende tredjepartswebsted. Disse interaktioner er underlagt tredjepartens privatlivspraksisser. Derudover bruges visse cookies og andre lignende teknologier på webstedet af tredjeparter til målrettet onlinemarkedsføring og andre formål. Disse teknologier giver tredjeparten mulighed for at genkende din computer eller mobilenhed, hver gang du bruger tjenesterne. Vær opmærksom på, at når du bruger tredjepartswebsteder eller -tjenester, vil tredjepartens vilkår og privatlivspraksisser gælde for din brug af de pågældende websteder eller tjenester. Vi vælger og administrerer de tredjepartsteknologier, der leveres gennem tjenesterne. Disse er dog tredjepartsteknologier, og de er underlagt tredjepartens privatlivspolitik. Se vores cookiepolitik for flere oplysninger. Hvis du giver dine personoplysninger til tredjeparter, kan forskellige privatlivspraksisser gælde for brug eller videregivelse af de oplysninger, som du giver dem. Vi er i princippet ikke ansvarlige for privatlivs- eller sikkerhedspraksisserne på tredjepartswebsteder eller -tjenester, herunder dem, der linkes til eller fra tjenesterne. Vi opfordrer dig til at læse tredjeparters privatlivserklæringer og stille dem spørgsmål, før du giver dem dine personoplysninger.

6. INTERNATIONALE DATAOVERFØRSLER

Vi er en del af en global koncern. Når vi leverer vores tjenester, behandler vi dine personoplysninger i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), USA og andre lande, hvor vi og vores partnere driver virksomhed, til formål, der er beskrevet i denne erklæring. Dette omfatter deling af dine oplysninger med TFG Holding, Inc., vores amerikanske moderselskab, og andre koncernselskaber i vores globale koncern samt tredjepartstjenesteudbydere.

Når dine personoplysninger overføres fra dit hjemland til et andet land, kan de love og regler, der beskytter de pågældende oplysninger i det land, hvortil de overføres, afvige fra dem, der er i det land, du bor i. Vi overfører kun dine oplysninger til de lande, hvortil vi ved lov har tilladelse til at gøre det, og vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger fortsat beskyttes på behørig vis.

6.1 Overførselsmekanismer

Når vi overfører personoplysninger til et tredjeland uden for EØS, gør vi det på et eller flere af følgende retsgrundlag og overførselsmekanismer:

 • Nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig. Du kan vælge, hvorvidt du vil bruge tjenesterne eller ej. Men hvis du ønsker at bruge tjenesterne, skal du acceptere vilkårene og betingelserne, som udgør kontrakten mellem os og dig. Da vi bruger teknisk infrastruktur i EØS, USA og andre lande til at levere tjenesterne til dig, skal vi i overensstemmelse med vores kontrakt med dig overføre dine personoplysninger inden for EØS til USA og til andre retskredse, som nødvendigt for at levere tjenesterne. Vi kan ikke levere tjenesterne til dig og opfylde vores kontrakt med dig uden at overføre dine oplysninger på denne måde.

Hvis relevant, påberåber vi os eksisterende afgørelser fra EU-Kommissionen, hvor EU-Kommissionen har fastsat, at visse tredjelande yder et tilstrækkeligt databekyttelsesniveau i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (f.eks. i forbindelse med overførsel fra EØS til Storbritannien). I mangel af en tilstrækkelighedsafgørelse har vi implementeret passende overførselsmekanismer til at beskytte dine personoplysninger, når vi overfører dem uden for EØS:

 • Standardkontraktbestemmelser/standardbestemmelser. Europa-Kommissionen har vedtaget standardkontraktbestemmelser, også kendt som standardbestemmelser, som yder sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, der overføres uden for EU eller EØS. Du kan se standardbestemmelserne på Kommissionens websted, her.

Hvis du ønsker en kopi af standardkontraktbestemmelserne, bedes du indsende en skriftlig anmodning til følgende adresse: Techstyle Fashion Group Ltd, Attn: General Counsel, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien.

 • Bindende selskabsregler. Nogle af vores partnere kan have implementeret bindende selskabsregler til at beskytte dine personoplysninger under internationale overførsler fra EØS til tredjelande inden for vores partnerorganisationer.

Privacy Shield. TFG Holding, Inc., og visse andre selskaber i vores globale koncern deltager i EU-USA Privacy Shield-rammeværket. Selvom Privacy Shield-rammeværket blev ugyldiggjort i 2020 af Den Europæiske Unions Domstol, har vi forpligtet os til at overholde forpligtelserne i Privacy Shield-principperne.

7. DINE RETTIGHEDER OG VALG

 • Anmode om indsigt i dine personoplysninger for at modtage en kopi af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig.
 • Anmode om berigtigelse af de personoplysninger, som vi opbevarer om dig, for at få eventuelle ufuldstændige eller unøjagtige oplysninger berigtiget, selvom vi kan være nødt til at bekræfte nøjagtigheden af de nye oplysninger, som du giver os.
 • Anmode om sletning af dine personoplysninger for at bede os om at slette eller fjerne personoplysninger, hvis der ikke er en god årsag til eller legitim interesse i, at vi fortsætter med at behandle dem. Bemærk dog, at vi ikke altid kan efterkomme din anmodning om sletning af specifikke juridiske årsager, som vil blive meddelt dig, hvis relevant, på tidspunktet for din anmodning. For eksempel, hvis vi har en juridisk forpligtelse til at beholde og opbevare dine personoplysninger.
 • Anmode om begrænsning af behandling af dine personoplysninger for at bede os om at suspendere behandlingen af dine personoplysninger.
 • Anmode om at overføre dine personoplysninger til dig eller til en tredjepart. Vi vil give dig eller en tredjepart, som du har valgt, dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt, maskinlæsbart format. Bemærk, at denne ret kun gælder for personoplysninger, som du oprindeligt gav samtykke til, at vi kunne bruge, eller hvis vi brugte personoplysningerne til at opfylde en kontrakt med eller levere tjenester til dig.
 • Gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger, hvis vi, som forklaret i afsnit 4, behandler dine oplysninger baseret på vores legitime interesser, og der er noget ved din særlige situation, som får dig til at gøre indsigelse mod behandling på dette grundlag, da du føler, at det påvirker dine grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder. I nogle tilfælde kan vi påvise, at vi har tvingende legitime årsager til at behandle dine personoplysninger, som tilsidesætter dine rettigheder og frihedsrettigheder.

Hvis du har givet dit samtykke til behandling af dine oplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid med fremtidig virkning. Tilbagetrækningen af samtykke påvirker ikke lovligheden af vores behandling baseret på samtykke før din tilbagetrækning.

Vi samarbejder med tredjeparter om at administrere vores annoncer på andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge cookies eller lignende teknologier til at vise dig annoncer baseret på dine browsingaktiviteter og interesser. Hvis du har valgt at forbinde din konto med en ekstern tredjepartsapplikation, såsom Facebook, kan du ændre dine indstillinger ved at ændre dine kontoindstillinger.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesterne eller modtage tjenesterelaterede meddelelser, kan du til enhver tid lukke din konto ved at følge instruktionerne beskrevet her. Vær opmærksom på, at denne sletning er permanent, og din konto kan ikke genindsættes.

8. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe din konto er aktiv, som nødvendigt for at levere tjenesterne til dig, eller på anden måde som nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik. Hvis du ikke længere ønsker, at vi bruger dine oplysninger til at levere tjenesterne til dig, kan du lukke din konto til enhver tid ved at følge instruktionerne beskrevet her.

Vi kan dog være forpligtede til at opbevare dine personoplysninger på grund af visse lovkrav, såsom i forbindelse med retsprocesser og/eller administrativ forfølgning. Når opbevaringsperioden som følge af disse retsprocesser er ophørt, vil vi slette personoplysningerne.

9. INFORMATIONSSIKKERHED

Dine personoplysningers sikkerhed er meget vigtig for os. Vi følger generelt accepterede standarder for at beskytte de oplysninger, som vi indsamler og modtager, både under transmission og efter modtagelse. Vi opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, utilsigtet tab, uautoriseret ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, misbrug og enhver anden ulovlig form for behandling. Dette omfatter f.eks. firewalls, kryptering, adgangskodebeskyttelse og andre adgangs- og godkendelseskontroller. Ingen transmissions- eller opbevaringsmetode er dog fuldstændig sikker. Selvom vi bestræber os på at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Dine kontooplysninger er beskyttet af en adgangskode. Det er vigtigt, at du beskytter mod uautoriseret adgang til din konto og dine oplysninger ved at vælge din adgangskode omhyggeligt og ved at beskytte din adgangskode og computer, f.eks. ved at logge ud efter brug af tjenesterne. Hvis du mener, at dine personoplysningers sikkerhed er blevet kompromitteret, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnit 11. Hvis vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger er blevet kompromitteret, informerer vi dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

10. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING

Denne erklæring er genstand for lejlighedsvis revision. Vi underretter dig om ændringerne ved at offentliggøre ændringerne på eller gennem tjenesterne, eller ved at sende dig en e-mail om ændringerne, og/eller ved at offentliggøre en opdatering i versionsnoterne på appens platform. Eventuelle ændringer træder i kraft ved tidligste forekomst af enten fjorten (14) kalenderdage efter vores afsendelse af en e-mailmeddelelse eller fjorten (14) dage efter vores offentliggørelse af ændringerne på eller gennem tjenesterne. Vi opfordrer dig til at vende tilbage regelmæssigt og gennemgå eventuelle opdateringer. Hvis vi foretager væsentlige ændringer i den måde, hvorpå vi bruger dine personoplysninger, underretter vi dig ved at sende dig en e-mail til den sidste e-mailadresse, som du gav os, og ved at offentliggøre en meddelelse om ændringerne på vores websted.

11. SÅDAN KONTAKTER DU OS, DATABESKYTTELSESMYNDIGHED, KLAGER

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring, dine personoplysninger eller dine valg og rettigheder, bedes du kontakte:

 • vores supportteam:
  • skriftligt på adressen i afsnit 1;
  • ved at sende en e-mail til support@justfab.dk eller
  • ved at ringe til os på 89 88 39 88, eller
 • vores EU-databeskyttelsesrådgiver:
 • Du har også ret til at indgive en klage over os til Berlin-kommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed. Berlin-kommissæren er vores førende tilsynsmyndighed for databeskyttelsesanliggender. Berlin-kommissærens kontaktoplysninger er:

  Adresse: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

  Friedrichstraße 219

  10965 Berlin

  Tyskland

  E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

  Telefon: 0303 123 1113

  Hvis du bor i EØS, er du også berettiget til at indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde oplysninger om din lokale myndighed her.

  04/2022