Generelle Salgs- & Leveringsbetingelser

Velkommen hos Justfab.dk! Med vores generelle salgs- og leveringsbetingelser informerer vi dig om detaljerne ved anvendelse af hjemmesiden, om medlemskab hos JustFab og om køb af modeartikler hos JustFab. For at give dig et overblik over de vigtigste punkter i de generelle salgs- og leveringsbetingelser har vi lavet et sammendrag til dig. Sammendraget erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 

 1. Vores tilbud er udelukkende henvendt til forbrugere.
 2. Ved tilmelding hos JustFab tegner du et gratis basis-medlemskab, med hvilket du kan få fordel af vores stilforslag og gøre enkelte indkøb på JustFab.
 3. Hvis du ønsker det, kan du også blive VIP-medlem. Du tegner et VIP-medlemskab, hvis du i bestillingsprocessen beslutter dig for at gennemføre købet på VIP-betingelser:
  • Dit VIP-medlemskab forpligter JustFab til hver måned at sende dig stilforslag efter din smag på fordelagtige vilkår.
  • Dit VIP-medlemskab forpligter dig til hver måned at beslutte, om du enten vil foretage et køb eller, såfremt du i denne måned ikke er interesseret i vore modeartikler, senest den 5. i måneden at meddele os, at du ønsker at springe denne måned over. Vigtigt: Såfremt du ikke gør brug af nogle af valgmulighederne, vil 349 kr. blive trukket på det af dig oplyste betalingsmiddel. Dette beløb vil blive krediteret din medlemskonto hos JustFab til brug for fremtidige køb hos JustFab. Beløb på din medlemskonto benævnes "JustFab Credit". Sådanne ”JustFab Credit“ kan du indløse på Justfab.dk med en værdi på 349 kr.
  • VIP-medlemskabet kan altid opsiges ved virkning fra månedens udgang.
 4. Efter købet har du udover den lovmæssige fortrydelsesret også en aftalt returret. Såfremt du skulle gøre brug af den aftalebaserede returret, krediteres din medlemskonto hos JustFab beløbet.
 5. Du har selvfølgelig også lovmæssige reklamationsrettigheder, herunder reglerne om mangler og forsinkelse.
 

Bemærk venligst: Dette sammendrag erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er alene afgørende for indgåelse af aftalen, som du bør læse meget grundigt.

Du kan også printe disse via printfunktionen i din browser eller downloade dem her som » PDF-fil og gemme dem på din PC. Hvis du har spørgsmål, kontakt os!

 
Generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Indholdsoversigt


 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser
 2. Generelt om anvendelse af JustFab
 3. Registrering hos JustFab
 4. JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 5. JustFab VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 6. JustFab Credit: Erhvervelse, indløsning, gyldighed
 7. Køb af modeartikler
 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed
 9. Priser, forsendelsesomkostninger
 10. Rådighed, levering og forsendelse
 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler
 12. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere
 13. Ekstra aftalebaseret returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit
 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere
 15. Forholdet mellem fortrydelsesrettighederne
 16. Misligholdelse af aftale
 17. Ændringsforbehold
 18. Lovvalg, værneting
 19. Øvrigt
 

Generelle bestemmelser


Basis-medlemskab og VIP-medlemskab


Bestillinger, levering og tilbagelevering af modeartiklerLovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser


  1.1 Justfab.dk er en online tjeneste fra TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (i det efterfølgende også „vi“). Ved eventuelle bemærkninger og kommentarer kan du kontakte os på ovenfor nævnte adresse, pr. e-mail på support@justfab.dk eller telefonisk; mandag - søndag kl. 10.00-18.00 på telefonnr.: 89 88 39 88.

  1.2 Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for den dansksprogede hjemmeside Justfab.dk (i det følgende "JustFab"). De generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør det aftalemæssige grundlag for anvendelsen af JustFab og gælder for (1) den generelle anvendelse af JustFab, (2) oprettelse af, indholdet af, gennemførelse og ophør af medlemskab hos JustFab, (3) køb af modeartikler hos og enhver relation mellem forbrugeren og JustFab.

  1.3 Anvendelse af JustFab forudsætter oprettelse som medlem. Køb og forsendelse af JustFab modeartikler foregår udelukkende på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. De generelle salgs- og leveringsbetingelser kan du gemme eller printe som » PDF-fil. Ved afgivelse af en bestilling sender vi salgs- og leveringsbetingelserne til dig pr. e-mail. Den aktuelle version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser er altid tilgængelige på hjemmesiden. Ældre versioner sender vi dig gerne efter forespørgsel pr. e-mail.
   

 2. Generelt om anvendelse af JustFab


  2.1 Du må kun anvende JustFab og det her offentliggjorte indhold til det foreskrevne formål. Såfremt intet andet udtrykkeligt er angivet på platformen, er dette formål oplysninger om og køb af JustFab modeartikler eller accessories.

  2.2 På JustFab kan du finde og købe modeartikler og accessories („modeartikler“).

  2.3 Bestilling af modeartikler på JustFab forudsætter oprettelse som basismedlem (se nedenfor pkt. 3) eller VIP-medlem (se nedenfor pkt. 5). Et VIP-medlemskab gør det muligt for dig at købe specielle modeartikler eller modeartikler på eksklusive betingelser (se her » Punkt 5). Under bestillingsprocessen får du også yderligere oplysninger.

  2.4 JustFab henvender sig udelukkende til forbrugere. Anvendelse af JustFab og oprettelse som medlem hos JustFab forudsætter, at du er forbruger. Du er forbruger, hvis du anvender JustFab som fysisk person med formål, som ikke kan henføres til en erhvervsmæssig aktivitet.

  2.5 Aftalesproget er dansk.

 3. Registrering hos JustFab som basis-medlem


  3.1 Det er en forudsætning for køb af modeartikler hos JustFab, at du opretter et basis-medlemskab. Oprettelse af et basis-medlemskab er gratis. Ved oprettelse vil du skulle gennemføre vores integrerede stilquiz og ved anvendelse af tilmeldingsfunktionen, ansøger du om at oprette et basis-medlemskab hos JustFab.

  3.2 Det er en betingelse for tilmeldelse, at du er myndig og ikke er under nogen form for værgemål, ikke har indskrænket den retlige handleevne, eller at du anvender JustFab med samtykke fra din værge.

  3.3 Vi accepterer dit tilbud om oprettelse ved at oprette din brugerkonto. Derved indgås mellem dig og JustFab en aftale på basis af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  3.4 Oprettelse af en brugerkonto forudsætter, at vi accepterer dit tilbud om oprettelse. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere tilbud om oprettelse. Du må kun have én brugerkonto, og vi forbeholder os ret til at slette brugerkonti, hvis du har flere aktive konti.
   

 4. Bestemmelser om JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  4.1 Efter tegning af et basis-medlemskab kan du købe modeartikler hos JustFab. Desuden forpligter vi os til at præsentere modeartikler fra vores aktuelle kollektion, som er afstemt efter din modesmag, til den første i hver måned (i det efterfølgende: ”stilforslag”).

  4.2 Du er forpligtet til at oplyse korrekte personlige data, herunder dine kontaktdata og løbende at opdatere dine personlige data på din medlemskonto, således at dine oplysninger altid er korrekte og basis-medlemskabet kan gennemføres gnidningsløst, da vi anvender dine data, når vi sender dig meddelelser. Vi informerer dig udførligt om bestemmelser vedrørende anvendelse af dine data i vores » Erklæring om databeskyttelse.

  4.3 Basis-medlemskabet har ingen mindste løbetid og kan altid opsiges af dig uden overholdelse af en frist. Bestemmelser om opsigelse af dit basis-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider. For JustFab gælder en opsigelsesfrist på fire uger. Ved opsigelse af et VIP-medlemskab gælder » 5.5.
   

 5. VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  5.1 Udover dit basis-medlemskab kan du blive VIP-medlem ved udtrykkeligt at acceptere oprettelse af VIP-medlemskabet. Du giver din accept, når du beslutter dig for at bestille modeartikler hos JustFab som VIP-medlem.

  5.2 VIP-medlemskabet giver ekstra funktioner og fordele for dig: For det første afstemmer vi vores stilforslag mere individuelt efter din modesmag, for det andet kan du bestille modeartikler, som er reserveret til VIP-medlemmer, ligesom du i nogle tilfælde vil kunne købe modeartikler på eksklusive betingelser (f.eks. på et tidligere tidspunkt eller til en lavere pris).

  5.3 Ved tegning af et VIP-medlemskab forpligter du dig til på din medlemskonto at vælge blandt de muligheder, som er beskrevet i punkt 5.4, senest den femte (5.) i hver måned. Vælger du ikke i henhold til punkt 5.4, trækker vi denne måned 349 kr. på dit betalingsmiddel. Dit betalingsmiddel angives ved registreringen. Dette beløb indsættes som tilgodehavende (JustFab Credit) på din brugerkonto til fremtidige indkøb på JustFab med en værdi på 349 kr. Udførlige oplysninger om dette tilgodehavende og indløsning af tilgodehavendet kan du finde i » Punkt 6.

  5.4 Du skal pr. den femte (5.) i hver måned vælge mellem følgende muligheder:

  1. (1) Bestille en modeartikel: Du kan efter at have modtaget stilforslag bestille modeartikler på JustFab. De modeartikler, som du bestiller, behøver ikke være en del af stilforslagene. Med din bestilling og vores accept af denne indgås en købsaftale om modeartiklen mellem dig og os. Detaljer om bestilling og forsendelse af modeartikler fastsættes nedenfor i » Punkt 7 ff. i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  2. (2) Anmode om nye forslag: Hvis der i de første stilforslag ikke er noget for dig, kan du gratis anmode om nye stilforslag. Du vil, såfremt øvrige stilforslag er til rådighed, få disse tilsendt i løbet af fem hverdage. Hvis vi ikke kan komme med flere forslag i denne måned, informerer vi dig om dette i løbet af det nævnte tidsrum. Vigtigt: Også efter fremsendelse af de nye forslag er din tilbagemelding nødvendig. Derfor skal du igen i løbet af fem dage fra fremsendelse af nye stilforslag eller information om, at nye stilforslag ikke er tilgængelige i denne måned, reagere, idet du enten gør brug af mulighed (1) eller mulighed (3).

  3. (3) Springe en måned over: Hvis du ikke ønsker at købe modeartikler hos JustFab i denne måned, kan du via funktionen på din medlemskonto (”Spring Denne Måned Over”) stille dit VIP-medlemskab i bero i den pågældende måned. Holder du pause i en måned, debiteres dit opgivne betalingsmiddel ikke i denne måned, og din medlemskonto krediteres ikke med en JustFab Credit. I den efterfølgende måned skal du igen træffe en beslutning (» Punkt 5.3).

   

  5.5 VIP-medlemskabet løber tidsubegrænset. Du kan når som helst opsige VIP-medlemsskabet med virkning fra udgangen af den løbende kalendermåned. For os gælder en opsigelsesfrist på fire uger pr. månedens udgang. Detaljer om opsigelse af dit VIP-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider.
   

 6. Justfab Credits: Erhvervelse, indløsning, gyldighed


  6.1 Såfremt du i en måned ikke har truffet noget valg, som beskrevet i » Punkt 5.4, trækker vi på dit betalingsmiddel et beløb på 349 kr., som bliver indsat på din medlemskonto hos JustFab og udgør en "JustFab Credit". "JustFab Credit" kan udelukkende anvendes til køb af modeartikler hos JustFab. Denne kreditering er et elektronisk disponibelt betalingsmiddel til betaling af modeartikler på JustFab med en værdi på 349 kr. (”JustFab Credit”). Du kan også anvende JustFab Credits ved bestilling af modeartikler med en højere salgspris end 349 kr., medmindre dette er udelukket i produktbeskrivelsen. I dette tilfælde betaler du med din JustFab Credit, og du skal kun betale differencen, med hvilken salgsprisen overstiger beløbet på 349 kr. JustFab Credit er ikke en kreditkonto, og der kan alene anvendes JustFab Credit, der er til stede på kontoen.

  6.2 Ved kreditering af en JustFab Credit på din medlemskonto trækkes et beløb på 349 kr. på dit registrerede betalingsmiddel. Såfremt du har krav på at få refunderet købsprisen for et produkt ved tilbagetræden fra eller fortrydelse af købet af modeartikler, kan du vælge mellem at få refunderet købsprisen eller at få indbetalt beløbet som en JustFab Credit på din medlemskonto.

  6.3 Du kan altid kontrollere på din medlemskonto, hvor mange JustFab Credit der står på din medlemskonto. Når du anvender JustFab Credit til køb af modeartikler hos JustFab, vil vi for hvert køb, du foretager dig, sende dig en kvittering for brugen.

  6.4 JustFab Credit kan ikke overdrages.

  6.5 Din JustFab Credit, som står på din VIP-medlemskonto udløber ved ophør af dit VIP- medlemskab, og kan i op til ét år efter ophør af dit VIP- medlemskab anvendes som betaling under dit basis-medlemskab eller kræves indløst og overført til dig.

  6.6 Du kan gebyrfrit indløse værdien af indestående JustFab Credit på din medlemskonto til pålydende værdi. Ved ønske om indløsning skal du kontakte JustFab pr. brev, e-mail eller telefon:

  TechStyle Fashion Group Ltd.
  25 Wilton Road
  London SW1V 1LW
  Storbritannien
  support@justfab.dk
  mandag til søndag kl. 10.00-18.00
  på telefonnr. 89 88 39 88

  Du vil herefter modtage en henvendelse pr. e-mail, som vi af sikkerhedsmæssige årsager skal bede dig om at bekræfte. Beløbet vil af sikkerhedsmæssige årsager alene kunne overføres til det hos os registrerede betalingsmiddel, medmindre der indgås anden konkrete aftale og i så fald alene mod fyldestgørende identifikation. Beløbet vil som udgangspunkt blive overført umiddelbart og senest 5 bankdage efter modtagelse af din bekræftelse pr. e-mail jf., ovenfor.

  6.7 Din adgangskode (password m.v.) til din medlemskonto er samtidig din adgangskode til din JustFab Credit. Du skal derfor opbevare og behandle din adgangskode forsvarligt, og ikke på nogen måde videregive eller overlade koden til andre. Bliver du opmærksom på, eller har mistanke om, at en anden har eller har haft adgang til at bruge din kode, skal du snarest muligt og uden ugrundet ophold kontakte JustFab for at undgå fremtidigt misbrug.

  6.8 Ved misbrug af din JustFab Credit hæfter du i overensstemmelse med Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 62. Du er således selv ansvarlig for et beløb op til 1.100 kr., såfremt misbruget er sket ved brug af din adgangskode. Er misbruget sket ved, at du har overladt koden til en anden, ikke har underrettet JustFab, så snart du blev opmærksom på, at andre har opnået uretmæssigt kendskab til koden eller på anden måde har optrådt groft uagtsomt, hæfter du for et beløb op til 8.000 kr. Har du overladt koden til en anden, og burde du i den forbindelse have indset en risiko for misbrug, hæfter du ubegrænset.
   

 7. Køb af modeartikler


  7.1 Efter din bestilling af modeartikler og vores efterfølgende godkendelse af din bestilling indgås en bindende købsaftale mellem dig og JustFab.

  7.2 Præsentationen af JustFab modeartikler er ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men kun en ikke bindende opfordring til dig om at bestille modeartikler. Ved bestilling af de ønskede modeartikler afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale om disse modeartikler ved at klikke på bestillingstasten. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere tilbuddet.

  7.3 Når du via JustFab hjemmesiden bekræfter din bestilling via et klik på bestillingstasten, sammenfatter vi forinden indholdet i din bestilling. Derved kan du kontrollere indtastningerne og om nødvendigt korrigere evt. fejl. Du kan desuden altid afbryde bestillingsprocessen ved at lukke internetbrowseren. Dersom du efterfølgende bliver opmærksom på fejl i din bestilling eller købsaftalen, skal du uden ugrundet ophold tage kontakt til JustFab.

  7.4 Vi sender en automatisk genereret modtagelsesbekræftelse efter modtagelse af din bestilling, men det er ikke en accept af din ordre. Vi kan acceptere din bestilling enten ved at fremsende en forsendelsesbekræftelse pr. e-mail eller ved at levere de bestilte modeartikler i løbet af 5 dage. Ellers gælder din bestilling som afvist. Såfremt din bestilling afvises, og du har afgivet denne som førstegangs-VIP-medlem, ændres dit medlemskab efter afvisningen automatisk til et basis-medlemskab. Du kan selvfølgelig altid blive VIP-medlem igen ved at bestille modeartikler som VIP-medlem.

  7.5 For at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at bestille JustFab modeartikler, godkender vi kun bestillinger i sædvanlige mængder til eget forbrug.
   

 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed


  8.1 Indholdet i din bestilling vises i browseren umiddelbart inden afslutningen. Denne side kan du printe eller gemme via de relevante funktioner i din browser. Du får desuden en e-mail fra os efter afslutning af din bestilling, hvor bestillingens indhold endnu en gang gengives i henhold til de lovmæssige forskrifter. Også denne e-mail kan du printe eller gemme. Din bestilling vil ligeledes fremgå af din medlemskonto. Efter login kan du hente den der.

  8.2 Du kan på ethvert tidspunkt se de aktuelle generelle salgs- og leveringsbetingelser med de grundlæggende bestemmelser til bestillinger online. Hvis din bestilling har ligget i nogen tid, og de generelle salgs- og leveringsbetingelser i mellemtiden er blevet ændret, kan du finde de relevante generelle salgs- og leveringsbetingelser i den e-mail, som er sendt efter afslutning af bestillingen. Vi fremsender dem også til dig pr. e-mail på opfordring.
   

 9. Priser, forsendelsesomkostninger


  9.1 De priser, som er angivet på tidspunktet for bestilling af modeartiklerne, er gældende. Priserne kan være forskellige alt efter, hvorvidt du har et basis-medlemskab eller et VIP-medlemskab. Hvis du med bestillingen aktiverer VIP-medlemskab, gælder priserne for VIP-medlemskabet for dig. De angivne priser indeholder moms og øvrige prisbestanddele. Hertil kommer, såfremt der ikke er aftalt en gratis forsendelse, omkostninger til emballering og forsendelse.

  9.2 Forud for afslutning af din bestilling informerer vi dig naturligvis om sådanne omkostninger og totalprisen for din bestilling.
   

 10. Rådighed, levering og forsendelse


  10.1 De modeartikler, som vi tilbyder, afsendes inden for 2-4 hverdage, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet ved start af bestillingsprocessen.

  10.2 Såfremt intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingsprocessen, leverer vi kun modeartikler til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.
   

 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler


  11.1 Købsprisen forfalder omgående – med forbehold for en længere betalingsfrist, som er aftalt ved bestillingen eller meddelt ved leveringen. Betalingsservice eller lignende betalingsmetoder (f.eks. kreditkortdebitering) gennemføres tidligst ved afsendelse af din bestilling, således at du ikke skal betale, inden modeartiklerne er på vej til dig.

  11.2 Vi tilbyder forskellige betalingsmåder, hvortil der henvises ved start af bestillingsprocessen. Du kan under bestillingsprocessen eller ved oprettelse af dit VIP-medlemskab vælge mellem disse betalingsmåder.
   

 12. Lovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar


  12.1 Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du en lovmæssig fortrydelsesret for de modeartikler, du har bestilt. Du kan fortryde dit køb i op til 14 dage efter modtagelse af de bestilte modeartikler ved inden fristens udløb at meddele os dette. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler (i det efterfølgende ”vejledning til købsfortrydelse”). Denne finder du i umiddelbar forlængelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig ligeledes om den lovmæssige fortrydelsesret ved hver bestilling. Du kan ikke miste retten til at gøre din lovmæssige fortrydelsesret gældende.

  12.2 Vær opmærksom på at i fald du gør brug af den lovmæssige fortrydelsesret, skal de ydelser, som er modtaget fra begge parter, leveres tilbage. Det vil specielt sige, at vi betaler dig købsprisen tilbage på det betalingsmiddel, du har benyttet ved betalingen, eller hvis du foretrækker og angiver dette, at vi udligner med JustFab Credit. Tilbagebetalingen af det fulde beløb er dog afhængig af, at modeartiklerne returneres i væsentlig samme stand som ved modtagelsen. Du er ansvarlig for modeartiklerne i din varetægt og evt. forringelse af artiklerne. Bærer artiklerne præg af at have været taget i egentlig brug eller beskadiget i din varetægt, er JustFab berettiget til at foretage en værdimæssig vurdering af de returnerede varer og nedskrive beløbet med denne værdiforringelse, og du vil kunne risikere at miste det af dig betalte beløb helt eller delvist.

  12.3 Såfremt du gør brug af din lovmæssige fortrydelsesret, skal du bære de normale omkostninger ved returneringen og følge retningslinjerne angivet under » Levering og Returnering.

  12.3 Du bærer risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse under forsendelsen til JustFab, hvorfor det er nødvendigt at foretage en tilstrækkelig emballering, og at du sikrer dig dokumentation for varens forsendelse.
   

 13. Ekstra aftalt returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit eller ombytning til anden modeartikel


  13.1 Udover den lovmæssige fortrydelsesret » Punkt 12 giver vi dig en begrænset ret til at returnere de købte modeartikler inden for 30 dage efter modtagelse af modeartiklerne. Fristen starter dagen efter varemodtagelsen.

  13.2 Den ekstra aftalte returret er kun gældende, hvis modeartiklerne er hele og ubeskadigede og returneres i originalemballage. Det er tilladt at prøve modeartiklerne, som det også er muligt og normalt i en forretning, altså f.eks. en kort prøvning.

  13.3 Du gør brug af din ekstra aftalte returret i henhold til, idet du sender modeartiklen til følgende adresse i løbet af fristen på 30 dage:

  TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
  c/o Bleckmann Solutions B.V.
  VE-Commerce Logistic Campus
  John Hicksstraat 22
  Trade Port Noord
  5928 RR Venlo, The Netherlands


  Ved returnering skal du følge retningslinjerne under » Levering og Returnering, hvor vi bl.a. tilbyder omkostningsfri returnering, hvor JustFab bærer fragtomkostninger, såfremt de af JustFab angivne returneringsmetoder følges.

  13.4 Ved udøvelse af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret ombyttes modeartiklen til en anden artikel eller også krediteres din medlemskonto med en JustFab Credit, alt efter hvad du måtte vælge. En kontant refundering af købsprisen er i forhold til den ekstra aftalte returret udelukket.

  13.5 Den ekstra aftalemæssige returret gælder udover og samtidig med den lovmæssige fortrydelsesret. Bestemmelserne vedrørende den ekstra aftalte returret (» Punkt 13) gælder udelukkende for denne, lader udøvelsen af den lovmæssige fortrydelsesret uberørt, og indskrænker ikke denne på nogen måde. For udøvelse af den lovmæssige fortrydelsesret gælder udelukkende de tilsvarende lovmæssige bestemmelser, som vi informerer dig om i » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler. Lovmæssige reklamations- og garantirettigheder berøres heller ikke af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret, og forbliver uindskrænket gældende.

   

   

 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere


  Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du desuden en fortrydelsesret i forbindelse med det VIP-medlemskab, som du har tegnet. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende VIP-medlemskab (i det efterfølgende ”Vejledning til fortrydelse VIP-medlemskab”). Denne finder du som tilføjelse til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig endnu en gang om den på skrift ved tegning af VIP-medlemskab.
   

 15. Mangelsansvar og forholdet mellem fortrydelsesrettigheder og reklamationsrettigheder


  15.1 Det lovmæssige mangelsansvar og ansvar for forsinkelse er gældende. Det forbliver uindskrænket gældende udover fortrydelses- og returrettighederne i henhold til » Punkt 12 og » Punkt 13.

  15.2 Du har jf. gældende ret mulighed for at reklamere over fejl og mangler i en periode på 24 måneder efter modtagelse af den pågældende modeartikel. Det er en forudsætning, at der er tale om en oprindelig mangel og ikke en mangel opstået efter din modtagelse af modeartiklen, herunder forårsaget ved fejlagtig brug, uhensigtsmæssig omgang med modartiklen eller almindelig slid og ælde i forhold til, hvad man med rimelighed kan forvente henset til modeartiklens art og pris. Vil du påberåbe dig fejl og mangler, skal du inden rimelig tid reklamere over for JustFab med dokumentation for købet og angivelse af manglens karakter (evt. i form af vedlagte billeder og beskrivelse). Du vil herefter blive kontaktet af JustFab, og parterne drøfter herefter, hvorvidt der skal ske returnering til JustFab, omlevering, reparation og/eller returnering af købsprisen.

  15.3 Undlad venligst at returnere den mangelfulde modeartikel før vi har kontaktet dig. JustFab betaler returfragten, såfremt reklamationen er berettiget.
   

  Afsluttende bestemmelser


 16. Misligholdelse af aftale


  Af hensyn til alle vores medlemmer og en gnidningsløs drift af JustFab forbeholder JustFab sig ret til at advare medlemmer mod misligholdelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller – i tilfælde af væsentlig misligholdelse – at opsige eller ophæve medlemskabet samt at slette eller ændre indhold, som er oprettet af medlemmer. Dette gælder både for basis- og VIP-medlemskab.
   

 17. Ændringsforbehold
   

  17.1 JustFab forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser med virkning for fremtiden.

  17.2. Ændrede bestemmelser tilsendes brugeren pr. e-mail. De ændrede bestemmelser træder i kraft med et varsel på 2 uger til udløb af en måned. Kan brugeren ikke acceptere de ændrede bestemmelser, må brugeren opsige sit medlemskab til det førstkommende månedsskift. JustFab er forpligtet til i e-mailen, som indeholder de ændrede bestemmelser, separat at gøre brugeren opmærksom på betydningen af fristen og brugerens adgang til at opsige medlemsskabet, hvis ændringerne ikke kan accepteres.
   

 18. Lovvalg


  For aftaleforholdet og øvrige retsforhold mellem brugeren og os gælder dansk lovgivning. FN-konventionen vedrørende aftaler om internationalt varekøb (CISG) samt eventuelt øvrige mellemstatslige konventioner finder ikke anvendelse. Dette lovvalg gælder dog kun for brugeren som forbruger.
   

 19. Øvrigt

  Såfremt enkelte bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
   

Version 08/2014


Vejledning til fortrydelse

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE af KØB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende ethvert køb af modeartikler. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og det er uden betydning, om du køber modeartikler på vores online-platform i forbindelse med et VIP-medlemskab, eller om du handler hos JustFab uden at være VIP-medlem. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftaler.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Det er dog vigtigt, at vi kan identificere dig og dit køb. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
De returnerer varerne til:

TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
c/o Bleckmann Solutions B.V.
VE-Commerce Logistic Campus
John Hicksstraat 22
Trade Port Noord
5928 RR Venlo, The Netherlands

Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Vi anbefaler derfor, at De foretager en hensigtsmæssig emballering af varen, og at De sikrer Dem dokumentation for forsendelsen.

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE VIP-MEDLEMSKAB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende tegning af et VIP-medlemskab. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og den er uafhængig af og er gældende sammen med den fortrydelsesret, som du har vedrørende køb af modeartikler på vores online-platform. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem i form af Credits, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

DATABESKYTTELSE

Databeskyttelseserklæring

Velkommen til JustFab! Vi tager databeskyttelse meget alvorligt. Vi er forpligtede til at være gennemsigtige omkring vores databeskyttelsespraksisser, herunder, hvordan vi behandler dine personoplysninger. Denne databeskyttelseserklæring, sammen med de materialer, der er omtalt i den, beskriver:

 • de personoplysninger, som vi indsamler eller modtager på eller gennem:
 • webstedet www.justfab.dk ("webstedet"),
 • JustFab-mobilappen ("app"),
 • andre JustFab-produkter eller tjenester, og
 • al anden skriftlig eller mundtlig kommunikation såsom e-mail eller telefon med dig (samlet benævnt "tjenester"),
 • hvordan vi bruger de pågældende oplysninger, og
 • de skridt, vi tager for at beskytte de pågældende oplysninger.

Vi skal bruge dine personoplysninger til at drive vores virksomhed og til at levere tjenesterne til dig. Læs venligst denne databeskyttelseserklæring omhyggeligt, før du bruger tjenesterne. Ved at bruge tjenesterne giver du dit samtykke til databeskyttelsespraksisserne, der er beskrevet i denne erklæring. Hvis du ikke vil have, at vi indsamler eller bruger dine oplysninger på de måder, der er beskrevet i denne erklæring, bør du ikke bruge tjenesterne.

Denne erklæring er indarbejdet i og er underlagt vores vilkår og betingelser. Betegnelser, der anvendes, men ikke er defineret i denne erklæring, har den betydning, der tildeles dem i vilkårene og betingelserne.INDHOLDSFORTEGNELSE 

 1. OM OS
 2. DE OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER
 3. MINDREÅRIGE
 4. SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER
 5. MEDDELELSER FRA OS
 6. OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER
 7. DINE RETTIGHEDER OG VALG
 8. OM COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER
 9. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER
 10. INFORMATIONSSIKKERHED
 11. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING
 12. SÅDAN KONTAKTER DU OS
 1. OM OS

Vi er TechStyle Fashion Group Ltd, en virksomhed registreret i England og Wales med virksomhedsnummer: 12716082 og med hjemsted på 25 Wilton Road, London SW1V 1LW ("vi" eller "os"). Vi driver tjenesterne og er den dataansvarlige for dine personoplysninger. Du kan kontakte os som beskrevet i afsnit 12.

 1. DE OPLYSNINGER, SOM VI INDSAMLER

Når du bruger tjenesterne, indsamler eller modtager vi dine personoplysninger på følgende måder:

 • Registrering, kontooprettelse, tjenestebrug: For at gøre det muligt for os at levere tjenesterne til dig skal du muligvis tilvejebringe visse personoplysninger for os. Afhængigt af hvilke tjenester du bruger, skal du muligvis give os en gyldig e-mailadresse og dit navn, postadresse, faktureringsadresse, telefonnummer og betalingsoplysninger. Du kan også vælge at tilvejebringe andre personoplysninger såsom din fødselsdag. Du kan gennemgå, redigere og under visse omstændigheder slette disse oplysninger via dine kontoindstillinger.
 • Automatiserede oplysninger:Vi modtager og registrerer automatisk oplysninger fra din browser eller din mobilenhed, når du bruger tjenesterne, såsom din IP-adresse eller unikke enhedsidentifikator, cookies og oplysninger om hvilke sider du besøger, så vi kan drive og levere tjenesterne. Disse oplysninger gemmes i logfiler og indsamles automatisk. Vi kan kombinere disse oplysninger med andre oplysninger, som vi eller dem, som vi samarbejder med, indsamler om dig. Disse oplysninger bruges til at forhindre svig og holde tjenesterne sikre, til at analysere og forstå, hvordan tjenesterne fungerer, og til at levere annoncering og en mere personligt tilpasset oplevelse til dig. Vi kan også automatisk indsamle enhedsspecifikke oplysninger, når du bruger tjenesterne. Disse oplysninger kan omfatte oplysninger såsom hardwaremodellen, oplysninger om operativsystem, app-version, app-brug, browseroplysninger, IP-adresse og enhedsidentifikatorer. For flere oplysninger om cookies og lignende teknologier, se afsnit 8.
 • Oplysninger om geografisk position:Vi kan indsamle oplysninger om din geografiske position fra oplysninger, som du tilvejebringer i din profil eller fra din IP-adresse. Med dit samtykke kan vi også fastslå din geografiske position ved at bruge andre oplysninger, der tilvejebringes af din enhed, såsom GPS-oplysninger eller oplysninger om nærliggende trådløse netværk eller mobilnetværksmaster. Vi kan bruge og opbevare disse oplysninger med henblik på at levere funktioner og forbedre og tilpasse tjenesterne. For eksempel til intern analyse og overvågning af ydeevne, til at lokalisere indhold og (ved brug af ikke-præcise oplysninger om geografisk position) til markedsføringsformål. Visse ikke-præcise positionstjenester såsom til sikkerhed og lokalisering af politikker baseret på din IP- eller profiladresse er afgørende for, at tjenesterne kan fungere.
 • Analyseoplysninger:Vi bruger dataanalyser til at sikre funktionaliteten af, og til at forbedre, tjenesterne. Vi bruger mobilanalysesoftware til at give os mulighed for at forstå applikationens funktionalitet på din mobilenhed. Denne software kan registrere oplysninger såsom hvor ofte du bruger applikationen, hvad der sker i appen, aggregeret brug, oplysninger om ydeevne, app-fejl og fejlretningsoplysninger, og hvor appen blev hentet fra. Vi knytter ikke de oplysninger, som vi opbevarer i analysesoftwaren til eventuelle personoplysninger, som du indsender i appen.
 • Oplysninger fra tredjeparter:Du kan vælge at oprette forbindelse til tjenesterne eller registrere en Savage X Fenty-konto ved hjælp af en tredjepartsapplikation såsom Facebook. Vi kan modtage oplysninger fra de pågældende forbundne tredjepartsapplikationer. Vi kan også indsamle offentlige oplysninger for at forbinde med dig. Vi kan bruge de pågældende oplysninger til at levere tjenesterne til dig. Du kan også vælge at dele noget af din aktivitet på tjenesterne på bestemte sociale medienetværk, der er forbundet med din Savage X Fenty-konto. Du kan tilbagetrække dit samtykke til enhver tid i dine kontoindstillinger.
 1. MINDREÅRIGE

Beskyttelse af børns personoplysninger er særligt vigtigt for os. Tjenesterne er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst personoplysninger fra børn. Hvis du er under 18 år, skal du ikke bruge tjenesterne. Hvis vi opdager, at vi har indsamlet eller modtaget personoplysninger fra enhver person under 18 år, sletter vi disse oplysninger. Hvis du er forælder eller værge og opdager, at dit barn har tilvejebragt personoplysninger for os, bedes du kontakte os som beskrevet i afsnit 12.

 1. SÅDAN BRUGER VI DINE OPLYSNINGER

4.1. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Når du bruger tjenesterne, vil vi indsamle, bruge, dele og på anden måde behandle dine personoplysninger som beskrevet i denne erklæring. Når vi behandler dine personoplysninger, gør vi det på et af følgende retsgrundlag:

 • det er nødvendigt for at opfylde vores kontrakt med dig,
 • du har givet dit samtykke til os til at gøre det,
 • det er nødvendigt med henblik på vores legitime interesser eller en tredjeparts legitime interesser,
 • det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse eller i forbindelse med et retskrav,
 • det er nødvendigt med henblik på almen interesse, eller
 • det er nødvendigt for at beskytte en persons liv.

4.2. ANVENDELSER AF OPLYSNINGER

 • Levering og forbedring af tjenesterne:Vi bruger dine oplysninger til at levere og forbedre tjenesterne og vores produkter, til fakturering og betalinger, til identifikation og godkendelse, til målrettet markedsføring, til generel research og samlet rapportering, og til at kontakte dig som beskrevet i afsnit 5. Vi kan få oplysninger om de produkter og tjenester, som du er interesseret i fra din browsing og købsadfærd, både gennem og uden for tjenesterne og kan foreslå mulige køb som følge heraf. Vi har en legitim interesse i personligt at tilpasse tjenesterne for at hjælpe dig med at finde produkter og tjenester, der er af interesse for dig. Vi kan bruge og dele dine oplysninger for at gøre det muligt for os at forfølge vores legitime interesse i at forstå, hvordan tjenesterne bruges, og for at undersøge mulighederne for at forbedre tjenesterne og udvikle og vokse vores forretning.
 • Tjenesteudbydere:Vi arbejder sammen med tredjepartstjenesteudbydere ("partnere"), såsom betalingsbehandlere, kurertjenester og analyse- og sikkerhedsudbydere, for at hjælpe os med at drive, levere og markedsføre tjenesterne. Disse tjenesteudbydere har kun begrænset adgang til dine personoplysninger, må kun bruge dine oplysninger til at udføre deres specifikke opgaver på vores vegne, og er forpligtede til ikke at videregive eller bruge dine oplysninger til noget andet formål. Vores ansættelse af tjenesteudbydere er ofte nødvendig for os med henblik på at levere tjenesterne til dig, især hvor udbyderne udfører vigtige funktioner såsom betalingsbehandling og forsendelse. I visse andre tilfælde er disse tjenesteudbydere ikke nødvendige for at vi kan levere tjenesterne, men de hjælper os med at forbedre dem, for eksempel ved at hjælpe os med at udføre markedsundersøgelser. I sådanne tilfælde har vi en legitim interesse i at samarbejde med tjenesteudbydere for at forbedre tjenesterne.
 • Andre tredjeparter:Tredjeparters plugins eller tilføjelser kan indsamle oplysninger om din brug af tjenesterne. Når du f.eks. indlæser en side på webstedet, der har et socialt plugin fra et tredjepartswebsted eller en tredjepartstjeneste, såsom en 'Synes godt om'- eller 'Send'-knap, indlæser du også indhold fra det pågældende tredjepartswebsted. Disse interaktioner er underlagt tredjepartens databeskyttelsespraksisser. Derudover anvendes visse cookies og andre lignende teknologier på webstedet af tredjeparter til målrettet online-markedsføring og andre formål. Disse teknologier giver tredjeparten mulighed for at genkende din computer eller mobilenhed hver gang du bruger tjenesterne.

Vær opmærksom på, at når du bruger tredjepartswebsteder eller -tjenester, gælder tredjepartens vilkår og databeskyttelsespraksisser for din brug af de pågældende websteder eller tjenester. Vi vælger og administrerer tredjepartsteknologierne, der leveres gennem tjenesterne. Disse er dog tredjepartsteknologier, og de er underlagt tredjepartens databeskyttelsespolitik. For flere oplysninger, se afsnit 8. Hvis du tilvejebringer dine personoplysninger for tredjeparter, kan forskellige databeskyttelsespraksisser gælde for brugen eller videregivelsen af de oplysninger, som du tilvejebringer for dem. Vi er ikke ansvarlige for tredjepartswebsteder eller –tjenesters databeskyttelses- eller sikkerhedspraksisser, herunder dem der linkes til eller fra tjenesterne. Vi opfordrer dig til at læse tredjeparters databeskyttelseserklæringer og stille spørgsmål til tredjeparter, før du tilvejebringer dine personoplysninger for dem.

 • Juridiske og sikkerhedsmæssige forpligtelser:Vi kan opbevare dine personoplysninger eller give dem til en tredjepart under følgende begrænsede omstændigheder:
 • som svar på lovlige anmodninger fra offentlige myndigheder, herunder for at opfylde legitime nationale sikkerhedsmæssige eller retshåndhævelseskrav,
 • for at beskytte, fastlægge eller udøve vores juridiske rettigheder eller for at forsvare mod retskrav, herunder for at inddrive en gæld,
 • for at overholde en stævning, retskendelse, retsproces eller andet juridisk krav, eller
 • når vi i god tro mener, at en sådan behandling med rimelighed er nødvendig for at overholde loven, forhindre overhængende fysisk skade eller økonomisk tab, eller for at undersøge, forebygge eller træffe foranstaltninger vedrørende ulovlige aktiviteter, formodet svig, trusler mod vores ejendom eller overtrædelser af vores vilkår og betingelser.

I disse tilfælde kan vores brug af dine oplysninger være nødvendig med henblik på vores eller en tredjeparts legitime interesse i at holde vores tjenester sikre, forhindre skade eller kriminalitet, håndhæve eller forsvare juridiske rettigheder, eller forhindre ødelæggelse. En sådan brug kan også være nødvendig med henblik på at overholde en juridisk forpligtelse, en retskendelse eller for at udøve eller forsvare mod retskrav. I sjældne tilfælde kan det også være nødvendigt af almen interesse eller for at forhindre tab af menneskeliv eller personskade. Hvis vi modtager en lovlig anmodning om oplysninger under en af de begrænsede omstændigheder, der er beskrevet i dette afsnit, kan vi videregive dine personoplysninger.

 • Aggregerede oplysninger:Vi kan dele demografiske oplysninger med tredjeparter til forskellige formål, herunder for at overholde vores rapporteringsforpligtelser, til forretningsmæssige eller markedsføringsformål, eller for at hjælpe tredjeparter med at forstå tjenesterne og vores forretning. Sådanne demografiske oplysninger aggregeres og afidentificeres, således at dine personoplysninger ikke afsløres.
 • Virksomhedstransaktioner:Vi kan indgå transaktioner såsom et salg, en fusion, likvidation, tvangsadministration eller overdragelse af hele eller en væsentlig del af vores forretning eller aktiver. Sådanne transaktioner kan være nødvendige og i vores legitime interesse, især vores interesse i at træffe beslutninger, der gør det muligt for vores virksomhed at udvikle sig på lang sigt. I sådanne transaktioner kan brugeroplysninger blive overført. Hvis vi har til hensigt at overføre oplysninger om dig, underretter vi dig som beskrevet i afsnit 12, og i det omfang påkrævet ved gældende lov, får du mulighed for at fravælge, før oplysninger om dig bliver genstand for andre databeskyttelsespraksisser.
 1. MEDDELELSER FRA OS

Vi skal muligvis kontakte dig fra tid til anden. Du accepterer, at vi kan sende dig tjenesterelaterede e-mails eller meddelelser. Eksempler på tjenesterelaterede meddelelser omfatter en bekræftelse på din e-mailadresse eller en velkomst-e-mail, når du registrerer en konto, en bekræftelse, når du bestiller, oplysninger vedrørende tilgængelighed af tjenesterne, oplysninger om ændringer til vigtige tjenestefunktioner, og korrespondance med vores supportteam. Vi kan også kontakte dig pr. telefon til transaktionsrelaterede formål eller for at yde support.

Hvis du har givet dit samtykke til det, kan vi også sende dig markedsføringsrelaterede e-mails eller meddelelser. Du kan til enhver tid afmelde markedsføringsmeddelelser via afmeldingslinket, der indgår i meddelelserne eller via dine kontoindstillinger.

 1. OVERFØRSEL AF DINE OPLYSNINGER

Vi er en del af en global koncern. Ved at bruge tjenesterne anerkender du, at vi kan bruge de personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (“EØS”), USA og andre lande, hvori vi og vores partnere driver virksomhed, til formål beskrevet i denne erklæring. Dette omfatter deling af dine oplysninger med TFG Holding Inc., vores amerikanske moderselskab og andre selskaber i vores globale koncern (samlet benævnt “dataimportør”).

Når dine personoplysninger overføres fra dit hjemland til et andet land, kan lovene og reglerne, der beskytter de pågældende oplysninger i det land, hvortil de overføres, afvige fra dem i det land, hvor du bor. Vi overfører kun dine oplysninger til de lande, hvortil vi ved lov har tilladelse til at gøre det, og vi træffer foranstaltninger for at sikre, at dine oplysninger fortsat beskyttes på behørig vis.

6.1. Retsgrundlag

Når vi overfører personoplysninger uden for EØS, gør vi det på et eller flere af følgende retsgrundlag:

 • Privacy Shield. TFG Holding Inc. og visse andre selskaber i vores globale koncern deltager i EU-USA Privacy Shield-rammeværket. Selvom Privacy Shield-rammeværket blev ugyldiggjort i 2020 af Den Europæiske Unions Domstol, har vi forpligtet os til at overholde forpligtelserne i Privacy Shield-principperne.
 • Standardkontraktbestemmelser/standardbestemmelser. . Europa-Kommissionen har vedtaget standardkontraktbestemmelser, også kendt som standardbestemmelser, som tilvejebringer sikkerhedsforanstaltninger for personoplysninger, der overføres uden for EU eller EØS. Du kan se standardbestemmelserne på Kommissionens websted her.
 • Du har til enhver tid ret til at anmode om og indhente en kopi af standardkontraktbestemmelserne, der er blevet underskrevet mellem dataimportøren (vores selskaber i USA) og dataeksportøren (TechStyle Fashion Group Ltd.). Hvis du ønsker en kopi af standardkontraktbestemmelserne, bedes du indsende en skriftlig anmodning til følgende adresse: TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien.
 • Nødvendig for at opfylde vores kontrakt med dig.Du kan vælge, hvorvidt du vil bruge tjenesterne eller ej. Men hvis du ønsker at bruge tjenesterne, skal du acceptere vilkårene og betingelserne, som udgør kontrakten mellem os og dig. Da vi bruger teknisk infrastruktur i EØS, USA og andre lande til at levere tjenesterne til dig, skal vi i overensstemmelse med vores kontrakt med dig overføre dine personoplysninger inden for EØS til USA og til andre retskredse, som nødvendigt for at levere tjenesterne. Vi kan ikke levere tjenesterne til dig og opfylde vores kontrakt med dig uden at overføre dine oplysninger på denne måde.

6.2. Kategorier af behandlede og overførte personoplysninger

Personoplysninger såsom dit navn, e-mailadresse, kunde-ID, postadresse, telefonnummer, demografiske oplysninger, såsom køn, fødselsdag og andre personlige identifikatorer, kommercielle oplysninger såsom ordrehistorik, ordre-ID, købte varer, størrelse, stil og produktpræferencer, andre unikke identifikatorer og konklusioner udledt derfra, geoplaceringsoplysninger, IP-adresse, cookies, annoncerings-ID’er, sporingspixels og andre unikke identifikatorer, internetaktivitetsoplysninger, såsom hvordan en bruger browser og interagerer med vores tjenester, websted og annoncer og enhed, browser og/eller computeregenskaber, indsamles. Disse personoplysninger bruges til følgende formål: til at behandle og opfylde ordrer, kommunikere med dig om ordrer eller eventuel JustFab-tjeneste, markedsføring og salg, intern forskning og overholdelse af føderale, statslige og lokale love og forordninger. JustFab indsamler også aggregerede oplysninger såsom dine webstedspræferencer, størrelser, alder, køn, geografiske placering, sprog, tidszone, indkomst og uddannelse. Disse aggregerede oplysninger bruges til følgende formål: markedsførings- og salgsaktiviteter, til at optimere shopping-oplevelsen og typer af solgte varer, intern forskning, partnerskaber eller aftaler med tilknyttede selskaber, agenter og forretningspartnere, og til at beskrive vores tjenester for aktuelle og potentielle forretningspartnere.

6.3. Videresendelser til tredjeparter af dataimportøren

Dataimportøren skal ikke videregive de overførte personoplysninger til en tredjepart uden for Den Europæiske Union, medmindre tredjeparterne accepterer at være bundet af standardkontraktbestemmelserne, der er nævnt i afsnit 6.1. Ellers kan en overførsel fra importøren til en tredjepart kun finde sted, hvis:

 • Det er til et land, der drager fordel af en tilstrækkelighedsbeslutning i medfør af artikel 45 i forordning (EU) 2016/679 (“generel forordning om databeskyttelse”), der dækker den videre overførsel,
 • Tredjeparten på anden måde sikrer passende sikkerhedsforanstaltninger i medfør af artikel 46 eller 47 i den generelle forordning om databeskyttelse med hensyn til den pågældende behandling,
 • Tredjeparten indgår et bindende instrument med dataimportøren, der sikrer det samme niveau af databeskyttelse som standardkontraktbestemmelserne, og dataimportøren leverer en kopi af disse sikkerhedsforanstaltninger til dataeksportøren,
 • Det er nødvendigt med henblik på fastlæggelse, udøvelse eller forsvar af retskrav i forbindelse med specifikke administrative, forskriftsmæssige eller retslige procedurer,
 • Det er nødvendigt for at beskytte den registrerede eller en anden fysisk persons vitale interesser, eller
 • Hvis ingen af de andre betingelser finder anvendelse, har dataimportøren indhentet dit udtrykkelige samtykke til en videre overførsel i en specifik situation, efter at have informeret dig om dens formål, modtagerens identitet og de mulige risici ved en sådan overførsel til dig på grund af manglende passende databeskyttelsesforanstaltninger.

6.4. Kontaktoplysninger for dataimportøren

TFG Holding Inc.

800 Apollo Street

El Segundo, California 90245

 1. DINE RETTIGHEDER OG VALG

Du kan gennemgå, opdatere, berigtige eller slette visse personoplysninger, som vi indsamler eller modtager om dig gennem dine kontoindstillinger, eller ved at kontakte os som beskrevet i afsnit 12.

Du kan også drage fordel af visse juridiske rettigheder med hensyn til dine personoplysninger. Efter anmodning herom, vil vi give dig oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger. Under visse omstændigheder kan du have ret til at modtage en kopi af dine oplysninger i et lettilgængeligt format, og til at anmode om sletningen af dine oplysninger andet end oplysninger, som vi skal beholde. I visse tilfælde kan du også have ret til at begrænse måderne, hvorpå vi bruger dine personoplysninger. Hvis, som forklaret i afsnit 4.2, vi behandler dine oplysninger baseret på vores legitime interesser eller grundet almen interesse, kan du under visse omstændigheder gøre indsigelse mod denne behandling, og i sådanne tilfælde vil vi ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi har tvingende legitime årsager til at fortsætte behandling eller hvor det er nødvendigt af juridiske årsager.

Hvor du har givet dit samtykke til behandling af dine oplysninger, har du ret til at tilbagetrække dit samtykke til enhver tid. Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsføringsmeddelelser, kan du fravælge som beskrevet i afsnit 5. Hvis du har givet dit samtykke til deling af præcise placeringsoplysninger om din enhed, men ikke længere ønsker at gøre det, kan du trække dit samtykke tilbage via indstillingerne i appen eller på din mobilenhed.

Vi samarbejder med tredjeparter om at administrere vores annoncer på andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge cookies eller lignende teknologier med henblik på at vise dig annoncer baseret på dine browsing-aktiviteter og interesser. Hvis du har valgt at forbinde din konto med en ekstern tredjepartsapplikation såsom Facebook kan du ændre dine indstillinger ved at ændre dine kontoindstillinger.

Hvis du ikke længere ønsker at bruge tjenesterne eller modtage tjenesterelaterede meddelelser, kan du til enhver tid lukke din konto ved at følge instruktionerne angivet her. Vær opmærksom på, at denne sletning er permanent, og din konto kan ikke genoprettes. 

 1. OM COOKIES OG LIGNENDE TEKNOLOGIER

Cookies og andre lignende teknologier (samlet benævnt "cookie-teknologier") bruges af os og vores partnere. Cookie-teknologier tjener en række formål, herunder at give tjenesterne mulighed for at fungere og hjælpe os med at forstå, hvordan du bruger tjenesterne.

8.1. Typer af cookie-teknologier

 • Cookies: Disse er små datafiler, der sendes fra en server til din browser. De opbevares i din browsers cache og giver et websted eller en tredjepart mulighed for at genkende din browser. Der er tre hovedtyper af cookies:
 • Sessionscookieser specifikke for et bestemt besøg og bærer oplysninger, mens du ser forskellige sider, så du ikke behøver at genindtaste oplysninger hver gang du skifter side eller forsøger at købe ved kassen. Sessionscookies udløber og sletter sig selv automatisk inden for en kort periode, for eksempel, efter at du har forladt webstedet, eller når du lukker din browser.
 • Permanente cookies husker visse oplysninger om dine præferencer for visning af webstedet, og giver os mulighed for at genkende dig hver gang du vender tilbage. Permanente cookies opbevares i din browsers cache eller på din mobilenhed, indtil du vælger at slette dem eller de udløber og sletter sig selv.
 • Tredjepartscookies, der placeres af en tredjepart kan indsamle browsing-aktivitet på tværs af flere websteder og sessioner. De er normalt en type af permanent cookie og opbevares, indtil du sletter dem eller de udløber baseret på den tidsperiode, der er indstillet i hver cookie.

Cookies giver tjenesterne mulighed for at fungere og giver os mulighed for at tilpasse din oplevelse. Du kan konfigurere din browsers indstillinger til at afspejle dine præferencer med henblik på at acceptere eller afvise cookies, herunder hvordan du håndterer tredjepartscookies. For flere oplysninger, se afsnit 8.5.

 • Lokale lagringsobjekter: Disse er datasæt, nogle gange kaldet flash-cookies, der kan opbevares i din browser. De kan bruges til at opretholde dine præferencer, brugshistorik eller tilstanden af eller indstillingerne for en app.
 • Web-beacons:Disse er små grafikfiler, nogle gange kaldet "klare GIF'er" eller "webpixels", med en unik identifikator, der bruges til at forstå din browsing-aktivitet. Web-beacons bliver gjort usynlige på websider, når du åbner en side.
 • Sociale widgets:Disse er knapper eller ikoner, der leveres af tredjepartsudbydere af sociale medier, der giver dig mulighed for at interagere med sociale medietjenester, når du ser en webside eller en mobilapp-skærm. Disse widgets kan indsamle browsing-oplysninger, som kan modtages af tredjeparten, der leverede den pågældende widget, og kontrolleres af tredjeparterne.
 • UTM-koder:Disse er kodestrenge, der kan vises i en webadresse, når en bruger bevæger sig fra en webside eller et websted til et andet. Strengen kan repræsentere oplysninger om din browsing, såsom hvilken annonce, side eller udgiver der sendte dig til det modtagende websted.
 • Applikation-SDK'er:Disse er tredjeparts-softwareudviklingssæt ("SDK'er" - Software development kits), der er indlejret i appen. Disse SDK'er giver mulighed for indsamling af oplysninger om selve appen, aktivitet i appen, og den enhed, som appen kører på.

8.2. Formål MED COOKIE-TEKNOLOGIER

Vi bruger cookie-teknologier til at genkende dig på webstedet, til at få webstedet til at fungere for dig, og til at tilpasse din oplevelse og brug af tjenesterne. Nærmere bestemt, bruger vi cookie-teknologier til:

 • Sikkerhed og godkendelse: Nogle cookie-teknologier er strengt nødvendige for at sikre, at tjenesterne fungerer, såsom at godkende dig og opretholde tjenesternes sikkerhed og integritet. Uden disse cookie-teknologier kan vi ikke levere tjenesterne til dig.
 • Konto- og brugerpræferencer: Nogle cookie-teknologier bruges til at huske din konto og dine præferencer over tid. For eksempel, til automatisk at logge dig ind, når du vender tilbage til webstedet, til at opretholde dine valg på webstedsfunktioner, og til at tilpasse indhold baseret på, hvordan du bruger tjenesterne.
 • Sociale netværk: Nogle cookie-teknologier hjælper dig med at interagere med sociale netværk, mens du bruger tjenesterne, såsom deling af indhold med netværket. Sociale netværk kan også samarbejde med os om analyse eller markedsføring, som beskrevet nedenfor. Du kan muligvis administrere dine databeskyttelsespræferencer for disse sociale netværk og deres værktøjer og widgets via din konto hos netværket.
 • Ydeevne og analyse: Nogle cookie-teknologier tilvejebringer ydeevneoplysninger om, hvordan tjenesterne fungerer, for at hjælpe med at forbedre dem. Vi bruger disse cookie-teknologier til at indsamle oplysninger om din brug af webstedet såsom besøgte sider eller eventuelle fejl, som du måtte støde på. Disse cookie-teknologier indsamler heller ikke personoplysninger, eller aggregerer oplysningerne på en sådan måde, at de er anonymiserede. Webstedet og appen bruger også Google Analytics til at hjælpe med at forstå, hvordan tjenesterne bruges. For nogle af de markedsføringstjenester, der er anført nedenfor, såsom retargeting, kan oplysninger fra Google Analytics kombineres med oplysninger, som vi har, og med tredjepartscookies. For oplysninger om, hvordan du fravælger Google Analytics-annonceringsfunktioner, se afsnit 8.5. For flere oplysninger om Google Analytics, se her.
 • Markedsføringstjenester: Vi samarbejder med partnere, der kan bruge cookie-teknologier til at gøre det muligt for os og dem at få oplysninger om de annoncer, som du ser og klikker på, når du bruger tjenesterne, eller til at vise annoncer inden for og uden for tjenesterne. Disse cookie-teknologier kan omfatte:
 • Hyppighedsbegrænsning, som begrænser antallet af gange din browser eller mobilenhed viser den samme annonce.
 • Henvisningssporing, som identificerer den annonce eller markedsføringskilde, der bragte dig til webstedet, eller fastslår, hvilken kilde der førte til handlinger såsom et besøg eller et køb.
 • Remarketing, som viser relevante annoncer til en målgruppe baseret på tidligere browsing- og købsmønstre.
 • Målretning efter målgruppe, som henviser til målretning af annoncer til en stor målgruppe baseret på målgruppens demografiske oplysninger.
 • Genkendelse på tværs af enheder, som genkender handlinger på tværs af flere enheder eller browsere.

Disse cookie-teknologier giver en partner mulighed for at genkende din computer eller mobilenhed hver gang du besøger webstedet eller appen eller andre websteder og mobilapplikationer, baseret på data såsom en cookie, din IP-adresse eller enheds-id, men giver ikke mulighed for adgang til andre personoplysninger. Disse tredjeparter skal følge gældende lovgivning, selvreguleringsprogrammer og vores databeskyttelsesregler, hvor relevant. Vi kontrollerer imidlertid ikke disse tredjeparter, som hver især har deres egne databeskyttelsespraksisser.

8.3. Tjenester i appen

Appen kan omfatte tredjeparters applikations-SDK'er, der leverer oplysninger om mobilydeevne og analysedata, fejlrapporteringsfunktioner og API'er til tredjeparter, der hjælper med at levere tjenesterne, til social mediefunktionalitet og til markedsføring og annoncering.

8.4. RETSGRUNDLAG FOR BEHANDLING

Vi bruger visse cookie-teknologier til at sikre, at webstedet og appen fungerer til deres tilsigtede formål. Vi gør dette på grundlag af kontraktmæssig nødvendighed baseret på din aftale med os om at udføre de tjenester, som du har anmodet om. Ved at bruge tjenesterne efter at være blevet underrettet om vores brug af cookie-teknologier på de måder, der er beskrevet i denne erklæring og, hvis relevant, gennem erklæring og utvetydig bekræftelse af dit samtykke, accepterer du en sådan brug.

8.5. Administration af cookie-teknologier

Du har evnen til at kontrollere brugen af visse cookie-teknologier:

 • Markedsføringspræferencer: Du kan administrere dine markedsføringspræferencer som beskrevet i afsnit 5.
 • Browserindstillinger: Du kan ændre dine browserindstillinger for at afspejle dine præferencer vedrørende cookie-teknologier. Hver browser er forskellig, men disse indstillinger findes som regel under en 'Indstillinger'- eller 'Præferencer'-menu. Vær opmærksom på, at hvis du afviser eller blokerer alle cookie-teknologier i dine browserindstillinger, vil du ikke kunne bruge nogle eller alle tjenesterne, da nogle cookie-teknologier er strengt nødvendige for, at tjenesterne kan fungere.
 • Tredjepartsnetværk: Hvis du ikke ønsker, at cookie-teknologier skal bruges til at vise dig interessebaserede annoncer, kan du fravælge modtagelse af interessebaserede annoncer gennem . Du bedes bemærke, at du vil fortsætte med at modtage generiske annoncer. 
 • Tredjepartsværktøjer: Forskellige tredjeparter leverer plugins og apps, der kan hjælpe med at give dig oplysninger om, og begrænse eller blokere, cookie-teknologier.
 • App: Hvis du får adgang til tjenester via appen, kan du også kontrollere interessebaserede annoncer på din iOS- eller Android-enhed ved at vælge indstillingen "Begræns annoncesporing" i databeskyttelsesafsnittet i Indstillinger-appen i iOS, eller via annonceringspræferencer på Android-enheder, som regel i Google Indstillinger-appen. Du bedes bemærke, at du vil fortsætte med at se generiske annoncer.
 1. OPBEVARING AF DINE OPLYSNINGER

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe din konto er aktiv, som nødvendigt for at levere tjenesterne til dig, eller som ellers nødvendigt til de formål, der er beskrevet i denne politik. Hvis du ikke længere vil have, at vi bruger dine oplysninger til at levere tjenesterne til dig, kan du til enhver tid lukke din konto ved at følge instruktionerne angivet her.

 1. INFORMATIONSSIKKERHED

Sikkerheden af dine personoplysninger er meget vigtig for os. Vi følger generelt accepterede standarder med henblik på at beskytte de oplysninger, som vi indsamler og modtager, både under transmission og efter modtagelse. Vi opretholder passende administrative, tekniske og fysiske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger mod utilsigtet eller ulovlig tilintetgørelse, utilsigtet tab, uautoriseret ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang, misbrug og enhver anden ulovlig form for behandling. Dette omfatter f.eks. firewalls, kryptering, adgangskodebeskyttelse og andre adgangs- og godkendelseskontroller. Imidlertid er ingen transmissions- eller opbevaringsmetode fuldstændig sikker. Selv om vi stræber efter at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere deres absolutte sikkerhed. Dine kontooplysninger beskyttes af en adgangskode. Det er vigtigt, at du beskytter mod uautoriseret adgang til din konto og dine oplysninger ved at vælge din adgangskode omhyggeligt og ved at holde din adgangskode og din computer sikre, f.eks. ved at logge ud efter brug af tjenesterne. Hvis du mener, at sikkerheden af dine personoplysninger er blevet kompromitteret, bedes du kontakte os som angivet i afsnit 12. Hvis vi bliver opmærksomme på, at dine oplysninger er blevet kompromitteret, informerer vi dig i overensstemmelse med gældende lovgivning.

 1. ÆNDRINGER TIL DENNE ERKLÆRING

Vi kan ændre eller opdatere denne erklæring fra tid til anden. Hvis vi mener, at ændringerne er væsentlige, underretter vi dig ved at slå ændringerne op på eller gennem tjenesterne, ved at sende dig en e-mail eller meddelelse om ændringerne, og/eller ved at slå en opdatering op i versionsnoterne på appens platform. Vi opfordrer dig til at tjekke tilbage regelmæssigt og gennemgå eventuelle opdateringer.

 1. SÅDAN KONTAKTER DU OS

Hvis du har eventuelle spørgsmål eller kommentarer til denne erklæring, dine personoplysninger eller dine valg og rettigheder, bedes du kontakte:

 • vores supportteam:
  • skriftligt på adressen i afsnit 1,
  • ved at sende en e-mail til support@justfab.dk, eller
  • ved at ringe til os på 89 88 39 88, eller
 • vores EU-databeskyttelsesrådgiver:

Du kan også have ret til at indgive en klage over os til Berlin-kommissæren for databeskyttelse og informationsfrihed. Berlin-kommissæren er vores ledende tilsynsmyndighed for databeskyttelsesanliggender. Berlin-kommissærens kontaktoplysninger er:

Adresse: Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstraße. 219

10965 Berlin

Tyskland

E-mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

Telefon: +49 30 13889-0

Hvis du bor i EØS, kan du også indgive en klage til din lokale databeskyttelsesmyndighed. Du kan finde oplysninger om din lokale myndighed her.

05/2018