Generelle Salgs- & Leveringsbetingelser

Velkommen hos Justfab.dk! Med vores generelle salgs- og leveringsbetingelser informerer vi dig om detaljerne ved anvendelse af hjemmesiden, om medlemskab hos JustFab og om køb af modeartikler hos JustFab. For at give dig et overblik over de vigtigste punkter i de generelle salgs- og leveringsbetingelser har vi lavet et sammendrag til dig. Sammendraget erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser.
 

 1. Vores tilbud er udelukkende henvendt til forbrugere.
 2. Ved tilmelding hos JustFab tegner du et gratis basis-medlemskab, med hvilket du kan få fordel af vores stilforslag og gøre enkelte indkøb på JustFab.
 3. Hvis du ønsker det, kan du også blive VIP-medlem. Du tegner et VIP-medlemskab, hvis du i bestillingsprocessen beslutter dig for at gennemføre købet på VIP-betingelser:
  • Dit VIP-medlemskab forpligter JustFab til hver måned at sende dig stilforslag efter din smag på fordelagtige vilkår.
  • Dit VIP-medlemskab forpligter dig til hver måned at beslutte, om du enten vil foretage et køb eller, såfremt du i denne måned ikke er interesseret i vore modeartikler, senest den 5. i måneden at meddele os, at du ønsker at springe denne måned over. Vigtigt: Såfremt du ikke gør brug af nogle af valgmulighederne, vil 349 kr. blive trukket på det af dig oplyste betalingsmiddel. Dette beløb vil blive krediteret din medlemskonto hos JustFab til brug for fremtidige køb hos JustFab. Beløb på din medlemskonto benævnes "JustFab Credit". Sådanne ”JustFab Credit“ kan du indløse på Justfab.dk med en værdi på 349 kr.
  • VIP-medlemskabet kan altid opsiges ved virkning fra månedens udgang.
 4. Efter købet har du udover den lovmæssige fortrydelsesret også en aftalt returret. Såfremt du skulle gøre brug af den aftalebaserede returret, krediteres din medlemskonto hos JustFab beløbet.
 5. Du har selvfølgelig også lovmæssige reklamationsrettigheder, herunder reglerne om mangler og forsinkelse.
 

Bemærk venligst: Dette sammendrag erstatter ikke de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Følgende generelle salgs- og leveringsbetingelser er alene afgørende for indgåelse af aftalen, som du bør læse meget grundigt.

Du kan også printe disse via printfunktionen i din browser eller downloade dem her som » PDF-fil og gemme dem på din PC. Hvis du har spørgsmål, kontakt os!

 
Generelle salgs- og leveringsbetingelser.

Indholdsoversigt


 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser
 2. Generelt om anvendelse af JustFab
 3. Registrering hos JustFab
 4. JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 5. JustFab VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter
 6. JustFab Credit: Erhvervelse, indløsning, gyldighed
 7. Køb af modeartikler
 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed
 9. Priser, forsendelsesomkostninger
 10. Rådighed, levering og forsendelse
 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler
 12. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere
 13. Ekstra aftalebaseret returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit
 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere
 15. Forholdet mellem fortrydelsesrettighederne
 16. Misligholdelse af aftale
 17. Ændringsforbehold
 18. Lovvalg, værneting
 19. Øvrigt
 

Generelle bestemmelser


Basis-medlemskab og VIP-medlemskab


Bestillinger, levering og tilbagelevering af modeartiklerLovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar 1. Anvendelsesområde for disse generelle salgs- og leveringsbetingelser


  1.1 Justfab.dk er en online tjeneste fra TechStyle Fashion Group Ltd., 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, Storbritannien (i det efterfølgende også „vi“). Ved eventuelle bemærkninger og kommentarer kan du kontakte os på ovenfor nævnte adresse, pr. e-mail på support@justfab.dk eller telefonisk; mandag - søndag kl. 10.00-18.00 på telefonnr.: 89 88 39 88.

  1.2 Vores generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for den dansksprogede hjemmeside Justfab.dk (i det følgende "JustFab"). De generelle salgs- og leveringsbetingelser udgør det aftalemæssige grundlag for anvendelsen af JustFab og gælder for (1) den generelle anvendelse af JustFab, (2) oprettelse af, indholdet af, gennemførelse og ophør af medlemskab hos JustFab, (3) køb af modeartikler hos og enhver relation mellem forbrugeren og JustFab.

  1.3 Anvendelse af JustFab forudsætter oprettelse som medlem. Køb og forsendelse af JustFab modeartikler foregår udelukkende på grundlag af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. De generelle salgs- og leveringsbetingelser kan du gemme eller printe som » PDF-fil. Ved afgivelse af en bestilling sender vi salgs- og leveringsbetingelserne til dig pr. e-mail. Den aktuelle version af de generelle salgs- og leveringsbetingelser er altid tilgængelige på hjemmesiden. Ældre versioner sender vi dig gerne efter forespørgsel pr. e-mail.
   

 2. Generelt om anvendelse af JustFab


  2.1 Du må kun anvende JustFab og det her offentliggjorte indhold til det foreskrevne formål. Såfremt intet andet udtrykkeligt er angivet på platformen, er dette formål oplysninger om og køb af JustFab modeartikler eller accessories.

  2.2 På JustFab kan du finde og købe modeartikler og accessories („modeartikler“).

  2.3 Bestilling af modeartikler på JustFab forudsætter oprettelse som basismedlem (se nedenfor pkt. 3) eller VIP-medlem (se nedenfor pkt. 5). Et VIP-medlemskab gør det muligt for dig at købe specielle modeartikler eller modeartikler på eksklusive betingelser (se her » Punkt 5). Under bestillingsprocessen får du også yderligere oplysninger.

  2.4 JustFab henvender sig udelukkende til forbrugere. Anvendelse af JustFab og oprettelse som medlem hos JustFab forudsætter, at du er forbruger. Du er forbruger, hvis du anvender JustFab som fysisk person med formål, som ikke kan henføres til en erhvervsmæssig aktivitet.

  2.5 Aftalesproget er dansk.

 3. Registrering hos JustFab som basis-medlem


  3.1 Det er en forudsætning for køb af modeartikler hos JustFab, at du opretter et basis-medlemskab. Oprettelse af et basis-medlemskab er gratis. Ved oprettelse vil du skulle gennemføre vores integrerede stilquiz og ved anvendelse af tilmeldingsfunktionen, ansøger du om at oprette et basis-medlemskab hos JustFab.

  3.2 Det er en betingelse for tilmeldelse, at du er myndig og ikke er under nogen form for værgemål, ikke har indskrænket den retlige handleevne, eller at du anvender JustFab med samtykke fra din værge.

  3.3 Vi accepterer dit tilbud om oprettelse ved at oprette din brugerkonto. Derved indgås mellem dig og JustFab en aftale på basis af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  3.4 Oprettelse af en brugerkonto forudsætter, at vi accepterer dit tilbud om oprettelse. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere tilbud om oprettelse. Du må kun have én brugerkonto, og vi forbeholder os ret til at slette brugerkonti, hvis du har flere aktive konti.
   

 4. Bestemmelser om JustFab basis-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  4.1 Efter tegning af et basis-medlemskab kan du købe modeartikler hos JustFab. Desuden forpligter vi os til at præsentere modeartikler fra vores aktuelle kollektion, som er afstemt efter din modesmag, til den første i hver måned (i det efterfølgende: ”stilforslag”).

  4.2 Du er forpligtet til at oplyse korrekte personlige data, herunder dine kontaktdata og løbende at opdatere dine personlige data på din medlemskonto, således at dine oplysninger altid er korrekte og basis-medlemskabet kan gennemføres gnidningsløst, da vi anvender dine data, når vi sender dig meddelelser. Vi informerer dig udførligt om bestemmelser vedrørende anvendelse af dine data i vores » Erklæring om databeskyttelse.

  4.3 Basis-medlemskabet har ingen mindste løbetid og kan altid opsiges af dig uden overholdelse af en frist. Bestemmelser om opsigelse af dit basis-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider. For JustFab gælder en opsigelsesfrist på fire uger. Ved opsigelse af et VIP-medlemskab gælder » 5.5.
   

 5. VIP-medlemskab: Aftaleindhold, services, rettigheder og pligter


  5.1 Udover dit basis-medlemskab kan du blive VIP-medlem ved udtrykkeligt at acceptere oprettelse af VIP-medlemskabet. Du giver din accept, når du beslutter dig for at bestille modeartikler hos JustFab som VIP-medlem.

  5.2 VIP-medlemskabet giver ekstra funktioner og fordele for dig: For det første afstemmer vi vores stilforslag mere individuelt efter din modesmag, for det andet kan du bestille modeartikler, som er reserveret til VIP-medlemmer, ligesom du i nogle tilfælde vil kunne købe modeartikler på eksklusive betingelser (f.eks. på et tidligere tidspunkt eller til en lavere pris).

  5.3 Ved tegning af et VIP-medlemskab forpligter du dig til på din medlemskonto at vælge blandt de muligheder, som er beskrevet i punkt 5.4, senest den femte (5.) i hver måned. Vælger du ikke i henhold til punkt 5.4, trækker vi denne måned 349 kr. på dit betalingsmiddel. Dit betalingsmiddel angives ved registreringen. Dette beløb indsættes som tilgodehavende (JustFab Credit) på din brugerkonto til fremtidige indkøb på JustFab med en værdi på 349 kr. Udførlige oplysninger om dette tilgodehavende og indløsning af tilgodehavendet kan du finde i » Punkt 6.

  5.4 Du skal pr. den femte (5.) i hver måned vælge mellem følgende muligheder:

  1. (1) Bestille en modeartikel: Du kan efter at have modtaget stilforslag bestille modeartikler på JustFab. De modeartikler, som du bestiller, behøver ikke være en del af stilforslagene. Med din bestilling og vores accept af denne indgås en købsaftale om modeartiklen mellem dig og os. Detaljer om bestilling og forsendelse af modeartikler fastsættes nedenfor i » Punkt 7 ff. i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser.

  2. (2) Anmode om nye forslag: Hvis der i de første stilforslag ikke er noget for dig, kan du gratis anmode om nye stilforslag. Du vil, såfremt øvrige stilforslag er til rådighed, få disse tilsendt i løbet af fem hverdage. Hvis vi ikke kan komme med flere forslag i denne måned, informerer vi dig om dette i løbet af det nævnte tidsrum. Vigtigt: Også efter fremsendelse af de nye forslag er din tilbagemelding nødvendig. Derfor skal du igen i løbet af fem dage fra fremsendelse af nye stilforslag eller information om, at nye stilforslag ikke er tilgængelige i denne måned, reagere, idet du enten gør brug af mulighed (1) eller mulighed (3).

  3. (3) Springe en måned over: Hvis du ikke ønsker at købe modeartikler hos JustFab i denne måned, kan du via funktionen på din medlemskonto (”Spring Denne Måned Over”) stille dit VIP-medlemskab i bero i den pågældende måned. Holder du pause i en måned, debiteres dit opgivne betalingsmiddel ikke i denne måned, og din medlemskonto krediteres ikke med en JustFab Credit. I den efterfølgende måned skal du igen træffe en beslutning (» Punkt 5.3).

   

  5.5 VIP-medlemskabet løber tidsubegrænset. Du kan når som helst opsige VIP-medlemsskabet med virkning fra udgangen af den løbende kalendermåned. For os gælder en opsigelsesfrist på fire uger pr. månedens udgang. Detaljer om opsigelse af dit VIP-medlemskab (udløb, kontaktdata etc.) kan ses på vore » Hjælpesider.
   

 6. Justfab Credits: Erhvervelse, indløsning, gyldighed


  6.1 Såfremt du i en måned ikke har truffet noget valg, som beskrevet i » Punkt 5.4, trækker vi på dit betalingsmiddel et beløb på 349 kr., som bliver indsat på din medlemskonto hos JustFab og udgør en "JustFab Credit". "JustFab Credit" kan udelukkende anvendes til køb af modeartikler hos JustFab. Denne kreditering er et elektronisk disponibelt betalingsmiddel til betaling af modeartikler på JustFab med en værdi på 349 kr. (”JustFab Credit”). Du kan også anvende JustFab Credits ved bestilling af modeartikler med en højere salgspris end 349 kr., medmindre dette er udelukket i produktbeskrivelsen. I dette tilfælde betaler du med din JustFab Credit, og du skal kun betale differencen, med hvilken salgsprisen overstiger beløbet på 349 kr. JustFab Credit er ikke en kreditkonto, og der kan alene anvendes JustFab Credit, der er til stede på kontoen.

  6.2 Ved kreditering af en JustFab Credit på din medlemskonto trækkes et beløb på 349 kr. på dit registrerede betalingsmiddel. Såfremt du har krav på at få refunderet købsprisen for et produkt ved tilbagetræden fra eller fortrydelse af købet af modeartikler, kan du vælge mellem at få refunderet købsprisen eller at få indbetalt beløbet som en JustFab Credit på din medlemskonto.

  6.3 Du kan altid kontrollere på din medlemskonto, hvor mange JustFab Credit der står på din medlemskonto. Når du anvender JustFab Credit til køb af modeartikler hos JustFab, vil vi for hvert køb, du foretager dig, sende dig en kvittering for brugen.

  6.4 JustFab Credit kan ikke overdrages.

  6.5 Din JustFab Credit, som står på din VIP-medlemskonto udløber ved ophør af dit VIP- medlemskab, og kan i op til ét år efter ophør af dit VIP- medlemskab anvendes som betaling under dit basis-medlemskab eller kræves indløst og overført til dig.

  6.6 Du kan gebyrfrit indløse værdien af indestående JustFab Credit på din medlemskonto til pålydende værdi. Ved ønske om indløsning skal du kontakte JustFab pr. brev, e-mail eller telefon:

  TechStyle Fashion Group Ltd.
  25 Wilton Road
  London SW1V 1LW
  Storbritannien
  support@justfab.dk
  mandag til søndag kl. 10.00-18.00
  på telefonnr. 89 88 39 88

  Du vil herefter modtage en henvendelse pr. e-mail, som vi af sikkerhedsmæssige årsager skal bede dig om at bekræfte. Beløbet vil af sikkerhedsmæssige årsager alene kunne overføres til det hos os registrerede betalingsmiddel, medmindre der indgås anden konkrete aftale og i så fald alene mod fyldestgørende identifikation. Beløbet vil som udgangspunkt blive overført umiddelbart og senest 5 bankdage efter modtagelse af din bekræftelse pr. e-mail jf., ovenfor.

  6.7 Din adgangskode (password m.v.) til din medlemskonto er samtidig din adgangskode til din JustFab Credit. Du skal derfor opbevare og behandle din adgangskode forsvarligt, og ikke på nogen måde videregive eller overlade koden til andre. Bliver du opmærksom på, eller har mistanke om, at en anden har eller har haft adgang til at bruge din kode, skal du snarest muligt og uden ugrundet ophold kontakte JustFab for at undgå fremtidigt misbrug.

  6.8 Ved misbrug af din JustFab Credit hæfter du i overensstemmelse med Lov om betalingstjenester og elektroniske penge § 62. Du er således selv ansvarlig for et beløb op til 1.100 kr., såfremt misbruget er sket ved brug af din adgangskode. Er misbruget sket ved, at du har overladt koden til en anden, ikke har underrettet JustFab, så snart du blev opmærksom på, at andre har opnået uretmæssigt kendskab til koden eller på anden måde har optrådt groft uagtsomt, hæfter du for et beløb op til 8.000 kr. Har du overladt koden til en anden, og burde du i den forbindelse have indset en risiko for misbrug, hæfter du ubegrænset.
   

 7. Køb af modeartikler


  7.1 Efter din bestilling af modeartikler og vores efterfølgende godkendelse af din bestilling indgås en bindende købsaftale mellem dig og JustFab.

  7.2 Præsentationen af JustFab modeartikler er ikke et juridisk bindende aftaletilbud fra vores side, men kun en ikke bindende opfordring til dig om at bestille modeartikler. Ved bestilling af de ønskede modeartikler afgiver du et bindende tilbud om at indgå en købsaftale om disse modeartikler ved at klikke på bestillingstasten. Vi forbeholder os retten til ikke at acceptere tilbuddet.

  7.3 Når du via JustFab hjemmesiden bekræfter din bestilling via et klik på bestillingstasten, sammenfatter vi forinden indholdet i din bestilling. Derved kan du kontrollere indtastningerne og om nødvendigt korrigere evt. fejl. Du kan desuden altid afbryde bestillingsprocessen ved at lukke internetbrowseren. Dersom du efterfølgende bliver opmærksom på fejl i din bestilling eller købsaftalen, skal du uden ugrundet ophold tage kontakt til JustFab.

  7.4 Vi sender en automatisk genereret modtagelsesbekræftelse efter modtagelse af din bestilling, men det er ikke en accept af din ordre. Vi kan acceptere din bestilling enten ved at fremsende en forsendelsesbekræftelse pr. e-mail eller ved at levere de bestilte modeartikler i løbet af 5 dage. Ellers gælder din bestilling som afvist. Såfremt din bestilling afvises, og du har afgivet denne som førstegangs-VIP-medlem, ændres dit medlemskab efter afvisningen automatisk til et basis-medlemskab. Du kan selvfølgelig altid blive VIP-medlem igen ved at bestille modeartikler som VIP-medlem.

  7.5 For at så mange medlemmer som muligt har mulighed for at bestille JustFab modeartikler, godkender vi kun bestillinger i sædvanlige mængder til eget forbrug.
   

 8. Aftaletekstens opbevaring og tilgængelighed


  8.1 Indholdet i din bestilling vises i browseren umiddelbart inden afslutningen. Denne side kan du printe eller gemme via de relevante funktioner i din browser. Du får desuden en e-mail fra os efter afslutning af din bestilling, hvor bestillingens indhold endnu en gang gengives i henhold til de lovmæssige forskrifter. Også denne e-mail kan du printe eller gemme. Din bestilling vil ligeledes fremgå af din medlemskonto. Efter login kan du hente den der.

  8.2 Du kan på ethvert tidspunkt se de aktuelle generelle salgs- og leveringsbetingelser med de grundlæggende bestemmelser til bestillinger online. Hvis din bestilling har ligget i nogen tid, og de generelle salgs- og leveringsbetingelser i mellemtiden er blevet ændret, kan du finde de relevante generelle salgs- og leveringsbetingelser i den e-mail, som er sendt efter afslutning af bestillingen. Vi fremsender dem også til dig pr. e-mail på opfordring.
   

 9. Priser, forsendelsesomkostninger


  9.1 De priser, som er angivet på tidspunktet for bestilling af modeartiklerne, er gældende. Priserne kan være forskellige alt efter, hvorvidt du har et basis-medlemskab eller et VIP-medlemskab. Hvis du med bestillingen aktiverer VIP-medlemskab, gælder priserne for VIP-medlemskabet for dig. De angivne priser indeholder moms og øvrige prisbestanddele. Hertil kommer, såfremt der ikke er aftalt en gratis forsendelse, omkostninger til emballering og forsendelse.

  9.2 Forud for afslutning af din bestilling informerer vi dig naturligvis om sådanne omkostninger og totalprisen for din bestilling.
   

 10. Rådighed, levering og forsendelse


  10.1 De modeartikler, som vi tilbyder, afsendes inden for 2-4 hverdage, medmindre vi udtrykkeligt angiver andet ved start af bestillingsprocessen.

  10.2 Såfremt intet andet er aftalt i forbindelse med bestillingsprocessen, leverer vi kun modeartikler til adresser i Danmark. Vi leverer ikke til Grønland og Færøerne.
   

 11. Forfaldsdato for købsprisen og betaling af modeartikler


  11.1 Købsprisen forfalder omgående – med forbehold for en længere betalingsfrist, som er aftalt ved bestillingen eller meddelt ved leveringen. Betalingsservice eller lignende betalingsmetoder (f.eks. kreditkortdebitering) gennemføres tidligst ved afsendelse af din bestilling, således at du ikke skal betale, inden modeartiklerne er på vej til dig.

  11.2 Vi tilbyder forskellige betalingsmåder, hvortil der henvises ved start af bestillingsprocessen. Du kan under bestillingsprocessen eller ved oprettelse af dit VIP-medlemskab vælge mellem disse betalingsmåder.
   

 12. Lovmæssig fortrydelsesret, aftalt returret og mangelsansvar


  12.1 Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du en lovmæssig fortrydelsesret for de modeartikler, du har bestilt. Du kan fortryde dit køb i op til 14 dage efter modtagelse af de bestilte modeartikler ved inden fristens udløb at meddele os dette. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler (i det efterfølgende ”vejledning til købsfortrydelse”). Denne finder du i umiddelbar forlængelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig ligeledes om den lovmæssige fortrydelsesret ved hver bestilling. Du kan ikke miste retten til at gøre din lovmæssige fortrydelsesret gældende.

  12.2 Vær opmærksom på at i fald du gør brug af den lovmæssige fortrydelsesret, skal de ydelser, som er modtaget fra begge parter, leveres tilbage. Det vil specielt sige, at vi betaler dig købsprisen tilbage på det betalingsmiddel, du har benyttet ved betalingen, eller hvis du foretrækker og angiver dette, at vi udligner med JustFab Credit. Tilbagebetalingen af det fulde beløb er dog afhængig af, at modeartiklerne returneres i væsentlig samme stand som ved modtagelsen. Du er ansvarlig for modeartiklerne i din varetægt og evt. forringelse af artiklerne. Bærer artiklerne præg af at have været taget i egentlig brug eller beskadiget i din varetægt, er JustFab berettiget til at foretage en værdimæssig vurdering af de returnerede varer og nedskrive beløbet med denne værdiforringelse, og du vil kunne risikere at miste det af dig betalte beløb helt eller delvist.

  12.3 Såfremt du gør brug af din lovmæssige fortrydelsesret, skal du bære de normale omkostninger ved returneringen og følge retningslinjerne angivet under » Levering og Returnering.

  12.3 Du bærer risikoen for varens hændelige undergang eller beskadigelse under forsendelsen til JustFab, hvorfor det er nødvendigt at foretage en tilstrækkelig emballering, og at du sikrer dig dokumentation for varens forsendelse.
   

 13. Ekstra aftalt returret vedrørende køb af modeartikler til forbrugere mod refundering af JustFab Credit eller ombytning til anden modeartikel


  13.1 Udover den lovmæssige fortrydelsesret » Punkt 12 giver vi dig en begrænset ret til at returnere de købte modeartikler inden for 30 dage efter modtagelse af modeartiklerne. Fristen starter dagen efter varemodtagelsen.

  13.2 Den ekstra aftalte returret er kun gældende, hvis modeartiklerne er hele og ubeskadigede og returneres i originalemballage. Det er tilladt at prøve modeartiklerne, som det også er muligt og normalt i en forretning, altså f.eks. en kort prøvning.

  13.3 Du gør brug af din ekstra aftalte returret i henhold til, idet du sender modeartiklen til følgende adresse i løbet af fristen på 30 dage:

  TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
  c/o Bleckmann Solutions B.V.
  VE-Commerce Logistic Campus
  John Hicksstraat 22
  Trade Port Noord
  5928 RR Venlo, The Netherlands


  Ved returnering skal du følge retningslinjerne under » Levering og Returnering, hvor vi bl.a. tilbyder omkostningsfri returnering, hvor JustFab bærer fragtomkostninger, såfremt de af JustFab angivne returneringsmetoder følges.

  13.4 Ved udøvelse af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret ombyttes modeartiklen til en anden artikel eller også krediteres din medlemskonto med en JustFab Credit, alt efter hvad du måtte vælge. En kontant refundering af købsprisen er i forhold til den ekstra aftalte returret udelukket.

  13.5 Den ekstra aftalemæssige returret gælder udover og samtidig med den lovmæssige fortrydelsesret. Bestemmelserne vedrørende den ekstra aftalte returret (» Punkt 13) gælder udelukkende for denne, lader udøvelsen af den lovmæssige fortrydelsesret uberørt, og indskrænker ikke denne på nogen måde. For udøvelse af den lovmæssige fortrydelsesret gælder udelukkende de tilsvarende lovmæssige bestemmelser, som vi informerer dig om i » Vejledning til fortrydelse vedrørende køb af modeartikler. Lovmæssige reklamations- og garantirettigheder berøres heller ikke af den ekstra aftalemæssige fortrydelsesret, og forbliver uindskrænket gældende.

   

   

 14. Lovmæssig fortrydelsesret vedrørende VIP-medlemskab til forbrugere


  Som „forbruger“ (til dette begreb se » Punkt 2.2) har du desuden en fortrydelsesret i forbindelse med det VIP-medlemskab, som du har tegnet. Detaljerne til dette kan ses i vores separate » Vejledning til fortrydelse vedrørende VIP-medlemskab (i det efterfølgende ”Vejledning til fortrydelse VIP-medlemskab”). Denne finder du som tilføjelse til disse generelle salgs- og leveringsbetingelser. Vi informerer dig endnu en gang om den på skrift ved tegning af VIP-medlemskab.
   

 15. Mangelsansvar og forholdet mellem fortrydelsesrettigheder og reklamationsrettigheder


  15.1 Det lovmæssige mangelsansvar og ansvar for forsinkelse er gældende. Det forbliver uindskrænket gældende udover fortrydelses- og returrettighederne i henhold til » Punkt 12 og » Punkt 13.

  15.2 Du har jf. gældende ret mulighed for at reklamere over fejl og mangler i en periode på 24 måneder efter modtagelse af den pågældende modeartikel. Det er en forudsætning, at der er tale om en oprindelig mangel og ikke en mangel opstået efter din modtagelse af modeartiklen, herunder forårsaget ved fejlagtig brug, uhensigtsmæssig omgang med modartiklen eller almindelig slid og ælde i forhold til, hvad man med rimelighed kan forvente henset til modeartiklens art og pris. Vil du påberåbe dig fejl og mangler, skal du inden rimelig tid reklamere over for JustFab med dokumentation for købet og angivelse af manglens karakter (evt. i form af vedlagte billeder og beskrivelse). Du vil herefter blive kontaktet af JustFab, og parterne drøfter herefter, hvorvidt der skal ske returnering til JustFab, omlevering, reparation og/eller returnering af købsprisen.

  15.3 Undlad venligst at returnere den mangelfulde modeartikel før vi har kontaktet dig. JustFab betaler returfragten, såfremt reklamationen er berettiget.
   

  Afsluttende bestemmelser


 16. Misligholdelse af aftale


  Af hensyn til alle vores medlemmer og en gnidningsløs drift af JustFab forbeholder JustFab sig ret til at advare medlemmer mod misligholdelse af disse generelle salgs- og leveringsbetingelser eller – i tilfælde af væsentlig misligholdelse – at opsige eller ophæve medlemskabet samt at slette eller ændre indhold, som er oprettet af medlemmer. Dette gælder både for basis- og VIP-medlemskab.
   

 17. Ændringsforbehold
   

  17.1 JustFab forbeholder sig ret til at ændre bestemmelserne i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser med virkning for fremtiden.

  17.2. Ændrede bestemmelser tilsendes brugeren pr. e-mail. De ændrede bestemmelser træder i kraft med et varsel på 2 uger til udløb af en måned. Kan brugeren ikke acceptere de ændrede bestemmelser, må brugeren opsige sit medlemskab til det førstkommende månedsskift. JustFab er forpligtet til i e-mailen, som indeholder de ændrede bestemmelser, separat at gøre brugeren opmærksom på betydningen af fristen og brugerens adgang til at opsige medlemsskabet, hvis ændringerne ikke kan accepteres.
   

 18. Lovvalg


  For aftaleforholdet og øvrige retsforhold mellem brugeren og os gælder dansk lovgivning. FN-konventionen vedrørende aftaler om internationalt varekøb (CISG) samt eventuelt øvrige mellemstatslige konventioner finder ikke anvendelse. Dette lovvalg gælder dog kun for brugeren som forbruger.
   

 19. Øvrigt

  Såfremt enkelte bestemmelser i disse generelle salgs- og leveringsbetingelser skulle være eller blive helt eller delvist ugyldige, berører dette ikke gyldigheden af de øvrige bestemmelser.
   

Version 08/2014


Vejledning til fortrydelse

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE af KØB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende ethvert køb af modeartikler. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og det er uden betydning, om du køber modeartikler på vores online-platform i forbindelse med et VIP-medlemskab, eller om du handler hos JustFab uden at være VIP-medlem. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.
Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor De eller en af Dem angiven tredjemand, dog ikke befragteren, får varerne i fysisk besiddelse, når det drejer sig om købsaftaler.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Det er dog vigtigt, at vi kan identificere dig og dit køb. Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af Deres eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder) uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller De har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.
De returnerer varerne til:

TechStyle Fashion Group Ltd, a TechStyle Fashion Group company.
c/o Bleckmann Solutions B.V.
VE-Commerce Logistic Campus
John Hicksstraat 22
Trade Port Noord
5928 RR Venlo, The Netherlands

Uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor De har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis De returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

De skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. De hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på.
Vi anbefaler derfor, at De foretager en hensigtsmæssig emballering af varen, og at De sikrer Dem dokumentation for forsendelsen.

» VEJLEDNING TIL FORTRYDELSE VIP-MEDLEMSKAB

I nedenstående vejledning til fortrydelse forklarer vi dig de nærmere detaljer om din lovmæssige fortrydelsesret vedrørende tegning af et VIP-medlemskab. Du har lovmæssigt krav på denne fortrydelsesret, og den er uafhængig af og er gældende sammen med den fortrydelsesret, som du har vedrørende køb af modeartikler på vores online-platform. I henhold til lovens retningslinjer for vejledning til fortrydelse anvender vi i det efterfølgende tiltalen ”De” i stedet for ”du”.

Fortrydelsesret

De har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal De meddele os Deres beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (ved postbesørget brev eller e-mail) til:

TechStyle Fashion Group Ltd.
25 Wilton Road
London SW1V 1LW
Storbritannien
support@justfab.dk
tlf. 89 88 39 88

De kan benytte den vedhæftede standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk.

Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis De sender Deres meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis De udøver Deres fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi Dem alle betalinger modtaget fra Dem i form af Credits, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om Deres beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som De benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre De udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges De ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.